พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์

คำเทศนาออนไลน์ - คริสตจักร Grace City Bangkok

ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559

คำเทศนา
A Kingdom of Priests

1 Peter 2:9-10

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 28 เมษายน 2567


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระสิริมีแด่พระเจ้าผู้เดียว

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 เมษายน 2567


ศจ.ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สันติสุขกับพระเจ้า

สดุดี 85

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 14 เมษายน 2567


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พลัดถิ่น

สดุดี 84

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 เมษายน 2567


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
การรอคอยที่ยาวนานจบลงแล้ว

มีคาห์ 7:18-20

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 31 มีนาคม 2567


อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความกล้าหาญต่อความชั่วร้าย

สดุดี 83

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 มีนาคม 2567


ศจ.โนอาห์ สตีเฟนส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
การปกครองด้วยพระคุณ

สดุดี 82

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 17 มีนาคม 2567


คุณชาญ ลออวรเกียรติ

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
แพ้แล้วแพ้อีก

สดุดี 81

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 10 มีนาคม 2567


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
Counted Righteous

2 Corinthians 5:21

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 03 มีนาคม 2567


อาจารย์ไท แนช

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คนไม่มีแฟน

มาระโก 12

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 25 กุมภาพันธ์ 2567


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เกิดผล

มาระโก 11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 18 กุมภาพันธ์ 2567


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความรักเดียวใจเดียว

สุภาษิต 5

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 11 กุมภาพันธ์ 2567


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
Children of God

Romans 8:14-17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 4 กุมภาพันธ์ 2567


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
มีตั๋วหรือยัง

มาระโก 10

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 28 มกราคม 2567


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
มีตาหามีแววไม่

มาระโก 9

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 มกราคม 2567


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
หนทางที่ไม่คาดคิด

มาระโก 8

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 14 มกราคม 2567


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
The Heart of the Matter

Mark 7

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 มกราคม 2567


อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 


ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com