พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13

> คำเทศนาออนไลน์

คำเทศนาออนไลน์

 

คำเทศนา
กำลังใจที่จะเผชิญกับโควิด 19

โรม 8:28-39

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 29 มีนาคม 2563

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
มิตรภาพในสุภาษิต

สุภาษิต 1: 1 - 7

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 22 มีนาคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความลำเอียง

ยากอบ 1:26 - 2:17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 15 มีนาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ทดสอบคุณภาพ

ยากอบ 1:1 - 27; 3:13 - 18

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 8 มีนาคม 2563


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลของชีวิตโดยพระคุณ : ความรัก

กาลาเทีย 5:22 - 23, 1 ยอห์น 4:7 - 21

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 1 มีนาคม 2563


อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลของชีวิตโดยพระคุณ : ความปรานีและความดี

กาลาเทีย 5:22 - 23

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 23 กุมภาพันธ์ 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลชีวิตโดยพระคุณ : ความสุภาพอ่อนโยน

มัทธิว 11:28 - 30 , มัทธิว 12:18 - 20

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 16 กุมภาพันธ์ 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลชีวิตโดยพระคุณ : ความจงรักภักดี

โคโลสี 2:12

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 9 กุมภาพันธ์ 2563

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลชีวิตโดยพระคุณ : ความอดทน

โคโลสี 3:12 - 14

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 2 กุมภาพันธ์ 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลของชีวิตโดยพระคุณ : ความสงบสุข

กาลาเทีย 5:22 - 23

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 มกราคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลชีวิตโดยพระคุณ : การควบคุมตนเอง

ทิตัส 2:12 - 14

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 มกราคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลชีวิตโดยพระคุณ : ความบริสุทธิ์

1 ยอห์น 1:5 - 2:1

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 12 มกราคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ดำเนินในความอ่อนแอ

2 โครินธ์ 12:1 - 10

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 มกราคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com