พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์

คำเทศนาออนไลน์ - คริสตจักร Grace City Bangkok

ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559

คำเทศนา
ความเอาการเอางาน

มาระโก 1:29-39

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 มีนาคม 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
"อย่าให้ใจของท่านทั้งหลายเป็นทุกข์"

ยอห์น 14

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 15 มีนาคม 2564

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เมื่อพ่ายศึก

สดุดี 60

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 มีนาคม 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
รอคอยความยุติธรรม

สดุดี 59

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 28 กุมภาพันธ์ 2564

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรม

สดุดี 58

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 กุมภาพันธ์ 2564

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ถนนทะลุผ่านความกลัว

สดุดี 56

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 กุมภาพันธ์ 2564

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เงียบกริบ

สดุดี 55

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 31 มกราคม 2564

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ระลึกเพื่อสำนึก

สดุดี 54

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 มกราคม 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ไม่มีพระเจ้า

สดุดี 53

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 17 มกราคม 2564

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
บทเรียนชีวิตจากคนเลี้ยงแกะที่ไม่ดี

สดุดี 52

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 10 มกราคม 2564

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com