พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13

> คำเทศนาออนไลน์

คำเทศนาออนไลน์

 

คำเทศนา
รอคอยคำสัญญา

สดุดี 41

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 13 กันยายน 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
The Fear of the Lord สุภาษิต

สุภาษิต 1:1-7, 14:26-27, 16:5-6, 28:14

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 6 กันยายน 2563

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ยอห์น 3:31-36

ยอห์น 3:31-36

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 30 สิงหาคม 2563

ศบ.เดวิด โวทเบิร์ก

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
The Care of Christ

ยอห์น 13 : 1 - 17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 23 สิงหาคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชำแหละความอดทน ภาค 2

ยากอบ 5:13-20

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 16 สิงหาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เราเป็นของพระเยซูคริสต์ ใส่เสื้อผ้าของพระเยซูคริสต์

โคโลสี 3 : 12-17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 9 สิงหาคม 2563

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชำแหละความอดทน ภาค ๑

ยากอบ 5:7-11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 2 สิงหาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
มื้อเช้ากับพระเยซู

ยอห์น 21:1-18

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 กรกฎาคม 2563

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ใจพิศวาส


ยากอบ 3:13-4:10

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 กรกฎาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ประพฤติอย่างเที่ยงธรรม เมตตาประจำจิต ดำเนินชีวิตด้วยใจถ่อม

มีคาห์ 6:1-8

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 12 กรกฎาคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
วินัยการบริหารเวลา

สดุดี 90

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 กรกฎาคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ปรับจูนหัวใจ


ยูดา 1:1-8, 17-25

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 28 มิถุนายน 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
กลับตัวกลับใจ

โฮเชยา 14:1-9

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 มิถุนายน 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
วินัยความคิดความเข้าใจ

โรม 12

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 14 มิถุนายน 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
นำทางชีวิตโดยพระคุณ - ความไม่พอ


เฉลยธรรมบัญญัติ 5:21

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 มิถุนายน 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
นำทางชีวิตโดยพระคุณ - อย่าโกหก

ยอห์น 18:12-40

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 31 พฤษภาคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
นำทางชีวิตโดยพระคุณ - อย่าลักขโมย

ปฐมกาล 1

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 พฤษภาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สำรวจพระธรรมวิวรณ์


วิวรณ์

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 17 พฤษภาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ค้นหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่

สุภาษิต 2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 10 พฤษภาคม 2563

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
Sex ในมุมบวก

เพลงซาโลมอน 7:1 - 8:7

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 3 พฤษภาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
นำทางชีวิตโดยพระคุณ - อย่าฆ่าคน


เฉลยธรรมบัญญัติ 5:1 - 6, 17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 เมษายน 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ที่อยู่อาศัยของพระเจ้า

ยอห์น 2:13 - 22

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 เมษายน 2563

ศบ.เดวิด โวทเบิร์ก

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
อีสเตอร์ & โควิด-19

วิวรณ์ 5 - 6

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 12 เมษายน 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ทางสองแพร่ง

สุภาษิต 9

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 เมษายน 2563

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
กำลังใจที่จะเผชิญกับโควิด 19

โรม 8:28-39

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 29 มีนาคม 2563

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
มิตรภาพในสุภาษิต

สุภาษิต 1: 1 - 7

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 22 มีนาคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความลำเอียง

ยากอบ 1:26 - 2:17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 15 มีนาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ทดสอบคุณภาพ

ยากอบ 1:1 - 27; 3:13 - 18

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 8 มีนาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลของชีวิตโดยพระคุณ : ความรัก

กาลาเทีย 5:22 - 23, 1 ยอห์น 4:7 - 21

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 1 มีนาคม 2563อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลของชีวิตโดยพระคุณ : ความปรานีและความดี

กาลาเทีย 5:22 - 23

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 23 กุมภาพันธ์ 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลชีวิตโดยพระคุณ : ความสุภาพอ่อนโยน

มัทธิว 11:28 - 30 , มัทธิว 12:18 - 20

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 16 กุมภาพันธ์ 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลชีวิตโดยพระคุณ : ความจงรักภักดี

โคโลสี 2:12

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 9 กุมภาพันธ์ 2563

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลชีวิตโดยพระคุณ : ความอดทน

โคโลสี 3:12 - 14

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 2 กุมภาพันธ์ 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลของชีวิตโดยพระคุณ : ความสงบสุข

กาลาเทีย 5:22 - 23

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 มกราคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลชีวิตโดยพระคุณ : การควบคุมตนเอง

ทิตัส 2:12 - 14

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 มกราคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลชีวิตโดยพระคุณ : ความบริสุทธิ์

1 ยอห์น 1:5 - 2:1

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 12 มกราคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ดำเนินในความอ่อนแอ

2 โครินธ์ 12:1 - 10

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 มกราคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com