พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ > 1 เปโตร

คำเทศนาออนไลน์ - 1 เปโตร

 

คำเทศนา
เตาถลุง

1 เปโตร 1

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 1 สิงหาคม 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความหวังของโลก

1 เปโตร 1:3-9

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 30 พฤศจิกายน 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คริสตจักรท่ามกลางโลก

1 เปโตร 2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 11 มิถุนายน 2566


คุณ นิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ออกบวช

1 เปโตร 2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 15 สิงหาคม 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ประกาศข่าวประเสริฐด้วยชีวิต

1 เปโตร 2:9-10

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 10 เมษายน 2565

ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
A Kingdom of Priests

1 Peter 2:9-10

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 28 เมษายน 2567


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
จะรับเสด็จยังไง?

1 เปโตร 2:11​-17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 12 พฤษภาคม 2562

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พลเมืองที่ทุกข์ยาก

1 เปโตร 3

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 22 สิงหาคม 2564

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พร้อมรบ

1 เปโตร 4

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 29 สิงหาคม 2564

ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
แบ่งปันของประธาน

1 เปโตร 4:7-11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 22 พฤษภาคม 2565

ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความหวังในความทุกข์​

1 เปโตร 5

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 กันยายน 2564

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com