พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ < ปี 2566

คำเทศนาออนไลน์ - คริสตจักร Grace City Bangkok

ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559

คำเทศนา
สาธิตระบบความปลอดภัยของพระเจ้า

เฉลยธรรมบัญญัติ 4:1-8

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 31 ธันวาคม 2566


อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
นิรันดร์มาแน่

วิวรณ์ 21:1-27

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 ธันวาคม 2566


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
Advent: Redemption Your Redemption Draweth Nigh

NA

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 17 ธันวาคม 2566


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
การตกในบาปของโลก

ปฐมกาล 3

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 10 ธันวาคม 2566


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
The Advent of All Things

Genesis 1-2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 3 ธันวาคม 2566


อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
The Shepherd Feeds His Sheep

Mark 6:30-44

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 พฤศจิกายน 2566


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
กษัตริย์ผู้ทรงห่วงใยพิชิตบาปของเรา

มาระโก 5:21-43

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 พฤศจิกายน 2566


ศจ.โนอาห์ สตีเฟนส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ฟัง!

มาระโก 4:1-34

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 12 พฤศจิกายน 2566


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
กรรมส่อเจตนา

มาระโก 3

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 พฤศจิกายน 2566


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
มีสิทธิ์ให้อภัย

มาระโก 2:1-12

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 29 ตุลาคม 2566


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ติดตามพระเยซู

มาระโก 1:1-20

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 22 ตุลาคม 2566


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ค้นหาความสงบสุข

ดาเนียล 12

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 8 ตุลาคม 2566


อาจารย์เจค โธมัส

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
มุมมองจากบัลลังก์

ดาเนียล 11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 1 ตุลาคม 2566


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คำอธิษฐานที่ได้รับการตอบ

ดาเนียล 10

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 กันยายน 2566


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เดินทางกลับบ้าน

ดาเนียล 9

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 17 กันยายน 2566


ศจ.โนอาห์ สตีเฟนส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ไม่มีดีเลย

ดาเนียล 8

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 10 กันยายน 2566


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
กษัตริย์และสัตว์ร้าย

ดาเนียล 7

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 3 กันยายน 2566


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชีวิตที่ครบบริบูรณ์

เอเฟซัส 3:14-21

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 27 สิงหาคม 2566


อาจารย์นิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ข้อความล้ำลึกถูกเปิดเผย

เอเฟซัส 3:1-13

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 20 สิงหาคม 2566


อาจารย์นิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สันติสุข

เอเฟซัส 2:11-22

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 13 สิงหาคม 2566


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ขอให้กลับมาดีเหมือนเดิม

สดุดี 80

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 6 สิงหาคม 2566


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
A Humble Cry for Justice

สดุดี 79

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 30 กรกฏาคม 2566


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
บอกเล่าเรื่อง

สดุดี 78

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 23 กรกฏาคม 2566


อ.ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เพลงสำหรับวันแห่งความทุกข์ยาก

สดุดี 77

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 16 กรกฏาคม 2566


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระเจ้าเป็นที่รู้จัก

สดุดี 76

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 9 กรกฏาคม 2566


คุณ นิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระเจ้าผู้ทรงสถิตกับเรา

1 โครินธ์ 3

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 2 กรกฏาคม 2566


อ.ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
หนึ่งเดียวที่หลากหลาย

1โครินธ์ 12

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 18 มิถุนายน 2566


ศจ. ดร. นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คริสตจักรท่ามกลางโลก

1 เปโตร 2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 11 มิถุนายน 2566


คุณ นิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คริสตจักรอยู่เพื่อสรรเสริญพระเจ้า

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 4 มิถุนายน 2566


ศจ. โนอาห์ สตีเฟนส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คริสตจักรของพระวิญญาณ

กิจการ 2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 28 พฤษภาคม 2566


ศจ. ดร. นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เกิด แก่ เจ็บ ตาย

ปัญญาจารย์ 12

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 พฤษภาคม 2566


คุณ นิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ท่านไม่รู้

ปัญญาจารย์ 11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 14 พฤษภาคม 2566


อาจารย์ไท แนซ

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
แค่โง่นิดเดียว

ปัญญาจารย์ 9:13-10:20

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 พฤษภาคม 2566


ศจ. ดร. นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ทำไมมันต้องเป็นแบบนี้

ปัญญาจารย์ 9

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 30 เมษายน 2566


คุณ นิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ปัญญาเพื่อใจ

ปัญญาจารย์ 8:1-17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 23 เมษายน 2566


ศจ. ดร. นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ปัญญามาจากพระเจ้า

ปัญญาจารย์ 7:14-29

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 16 เมษายน 2566


ศจ. โนอาห์ สตีเฟนส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ปัญหาของมนุษยชาติ & วิธีแก้

เอเฟซัส 2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 9 เมษายน 2566


อาจารย์เดฟ โวทเบิร์ก

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
การต้อนรับพระเยซูคริสตเจ้า

มัทธิว 21:1-11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 2 เมษายน 2566


อาจารย์ จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระเจ้าสร้าง

ปฐมกาล 1:1-31, 2:1-3

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 มีนาคม 2566


อจ.แมตต์ ไทเลอร์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ทางที่ดีที่สุด

1 โครินธ์ 12 - 13

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 มีนาคม 2566


คุณไท แนซ

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เสรีภาพในความรัก

1 โครินธ์ 8:1-13, 10:23-33

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 12 มีนาคม 2566


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
การแต่งงาน ความโสด และการหย่าร้าง

1 โครินธ์ 7

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 มีนาคม 2566


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความขัดแย้ง

1 โครินธ์ 6:1-11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 กุมภาพันธ์ 2566


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระฉายที่แตกสลาย

1 โครินทร์ 6 :12-20

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 กุมภาพันธ์ 2566


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
หลงรักจนตาบอด

1 โครินธ์ 3:1-23

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 12 กุมภาพันธ์ 2566


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
การหลงลืมตัวเราเอง

1 โครินทร์ 1

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 กุมภาพันธ์ 2566


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
Slow Train Coming

สดุดี 75

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 29 มกราคม 2566


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
The Supremacy of the Glory of God

สดุดี 74

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 22 มกราคม 2566


ศจ. โนอาห์ สตีเฟนส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ทำชั่วได้ดี

สดุดี 73

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 15 มกราคม 2566


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
กษัตริย์ที่สวยงาม

สดุดี 72

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 8 มกราคม 2566


อาจารย์นิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
Holy Rhythms for a Faithful Life

สดุดี 71

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 1 มกราคม 2566


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 


ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com