พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ > 1 โครินธ์

คำเทศนาออนไลน์ - 1 โครินธ์

 

คำเทศนา
การหลงลืมตัวเราเอง

1 โครินทร์ 1

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 กุมภาพันธ์ 2566


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระเจ้าผู้ทรงสถิตกับเรา

1 โครินธ์ 3

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 2 กรกฏาคม 2566


อ.ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
หลงรักจนตาบอด

1 โครินธ์ 3:1-23

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 12 กุมภาพันธ์ 2566


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความขัดแย้ง

1 โครินธ์ 6:1-11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 กุมภาพันธ์ 2566


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระฉายที่แตกสลาย

1 โครินทร์ 6 : 12-20

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 กุมภาพันธ์ 2566


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
การแต่งงาน ความโสด และการหย่าร้าง

1 โครินธ์ 7

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 มีนาคม 2566


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เสรีภาพในความรัก

1 โครินธ์ 8:1-13, 10:23-33

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 12 มีนาคม 2566


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
หนึ่งเดียวที่หลากหลาย

1โครินธ์ 12

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 18 มิถุนายน 2566


ศจ. ดร. นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ทางที่ดีที่สุด

1 โครินธ์ 12 - 13

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 มีนาคม 2566


คุณไท แนซ

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เหตุผลที่รักกัน The Reason for Love

1 โครินธ์ 13:4 - 7

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 12 กุมภาพันธ์ 2560

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
จุดจบของความตาย

1 โครินธ์ 15:20-26

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 20 กุมภาพันธ์ 2565

อาจารย์เดฟ โวทเบิร์ก

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com