พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ < ปี 2565

คำเทศนาออนไลน์ - คริสตจักร Grace City Bangkok

ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559

คำเทศนา
ไพร่ฟ้าหน้าใส

ลูกา 2:8-20

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 25 ธันวาคม 2565


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระเมสสิยาห์แห่งชัยชนะ

อิสยาห์ 52:13-53:12

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 18 ธันวาคม 2565


อาจารย์ ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ไม่กลัวถูกทิ้ง

อิสยาห์ 7:1-14

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 11 ธันวาคม 2565


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
The Incarnate God | What Child is This?

ยอห์น 1:14

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 4 ธันวาคม 2565


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
การเสด็จมาของพระองค์

วิวรณ์ 22

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 27 พฤศจิกายน 2565


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความพึงพอใจในพระเยซู

ฟิลิปปี 4:8-20

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 20 พฤศจิกายน 2565


ศจ. โนอาห์ สตีเฟนส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา

ดาเนียล 6

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 13 พฤศจิกายน 2565


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ข้อความบนผนัง

ดาเนียล 5

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 6 พฤศจิกายน 2565


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
“เพื่อผู้มีชีวิตอยู่จะรู้...”

ดาเนียล 4

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 30 ตุลาคม 2565


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่

ดาเนียล 3

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 16 ตุลาคม 2565


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สองอาณาจักร

ดาเนียล 2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 9 ตุลาคม 2565


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระยาห์เวห์เป็นผู้ช่วยชีวิตของเรา

มัทธิว 14:22-23

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 25 กันยายน 2565


ศจ. โนอาห์ สตีเฟนส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เราเป็นเถาองุ่น

ยอห์น 15

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 18 กันยายน 2565


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ทางเดียว

ยอห์น 14:1-14

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 11 กันยายน 2565


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เจ้าชีวิต

ยอห์น 11:17-27

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 4 กันยายน 2565


อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผู้เลี้ยงที่แท้จริง

ยอห์น 10:11-30

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 28 สิงหาคม 2565


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ประตูสวรรค์

ยอห์น 10:1-10

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 สิงหาคม 2565


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เราเป็นความสว่างของโลก

ยอห์น 8

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 14 สิงหาคม 2565


อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เราเป็นอาหารแห่งชีวิต

ยอห์น 6

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 สิงหาคม 2565


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ฟื้นขึ้น

เอเฟซัส 2:1-10

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 31 กรกฎาคม 2565


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่

เอเฟซัส 1:15-23

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 กรกฎาคม 2565

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ทรัพย์สินเงินทอง

ปัญญาจารย์ 5:8-6:9

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 10 กรกฎาคม 2565

ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ที่พึ่ง

ปัญญาจารย์ 5:1-7

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 3 กรกฎาคม 2565

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ทำงานแสวงหาความพึงพอใจ

ปัญญาจารย์ 4:4-16

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 มิถุนายน 2565

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สุขใจที่ได้ทำงาน

ปัญญาจารย์ 3:16-4:6

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 มิถุนายน 2565

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
กาลเทศะ

ปัญญาจารย์ 3:1-15

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 12 มิถุนายน 2565

ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ค้นหาความหมายชีวิต

ปัญญาจารย์ 1:12-2:26

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 มิถุนายน 2565

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ปลง

ปัญญาจารย์ 1:11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 29 พฤษภาคม 2565

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
แบ่งปันของประธาน

1 เปโตร 4:7-11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 22 พฤษภาคม 2565

ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
วิถีชีวิตแห่งความใจกว้าง

1 เธสะโลนิกา 2:1-12

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 15 พฤษภาคม 2565

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความใจกว้างของพระเจ้า

มัทธิว 22:35-40

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 8 พฤษภาคม 2565

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชีวิตที่ใจกว้าง

ลูกา 18:9-14

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 1 พฤษภาคม 2565

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เติบโตผ่านสามัคคีธรรม

เอเฟซัส 4:1-16

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 เมษายน 2565

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
การเฉลิมฉลองความตาย

โรม 5:6-11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 15 เมษายน 2565

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ประกาศข่าวประเสริฐด้วยชีวิต

1 เปโตร 2:9-10

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 10 เมษายน 2565

ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เติบโตโดยวินัย

NA

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 3 เมษายน 2565

ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เติบโตผ่านการอธิษฐาน

NA

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 27 มีนาคม 2565

อาจารย์ทิม มิลล์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
การเติบโต

เยเรมีย์ 17 : 7 – 8

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 13 มีนาคม 2565

ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชีวิต มันก็เป็นแบบนี้

สดุดี 70

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 6 มีนาคม 2565

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ท่านทูตถูกทำร้าย

สดุดี 69

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 27 กุมภาพันธ์ 2565

ศจ. ดร. นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
จุดจบของความตาย

1 โครินธ์ 15:20-26

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 20 กุมภาพันธ์ 2565

อาจารย์เดฟ โวทเบิร์ก

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ร้องเพลงด้วยความชื่นบาน

สดุดี 67

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 13 กุมภาพันธ์ 2565

อาจารย์ทิม มิลล์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระเจ้าสุดยอด

สดุดี 66

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 6 กุมภาพันธ์ 2565

ศจ.ดร. นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์

สดุดี 65

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 30 มกราคม 2565

คุณนิรันดร์. กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ปากที่มองไม่เห็น

สดุดี 64

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 23 มกราคม 2565

ศจ.ดร. นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความจงรักภักดี

สดุดี 63

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 16 มกราคม 2565

ศจ.ดร. นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
การหยุดพักที่แท้จริง

สดุดี 62

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 9 มกราคม 2565

คุณนิรันดร์. กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ลี้ภัยในพระเจ้า

สดุดี 61

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 2 มกราคม 2565

อาจารย์ทิม มิลล์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 


ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com