พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ > ปัญญาจารย์

คำเทศนาออนไลน์ - ปัญญาจารย์

 

คำเทศนา
ปลง

ปัญญาจารย์ 1:11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 29 พฤษภาคม 2565

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ค้นหาความหมายชีวิต

ปัญญาจารย์ 1:12-2:26

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 มิถุนายน 2565

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
กาลเทศะ

ปัญญาจารย์ 3:1-15

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 12 มิถุนายน 2565

ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ไม่ยุติธรรมเลย

ปัญญาจารย์ 3:16-4:6

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 มิถุนายน 2565

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ทำงานแสวงหาความพึงพอใจ

ปัญญาจารย์ 4:4-16

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 มิถุนายน 2565

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ที่พึ่ง

ปัญญาจารย์ 5:1-7

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 3 กรกฎาคม 2565

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ทรัพย์สินเงินทอง

ปัญญาจารย์ 5:8-6:9

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 10 กรกฎาคม 2565

ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com