พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ > ปัญญาจารย์

คำเทศนาออนไลน์ - ปัญญาจารย์

 

คำเทศนา
ปลง

ปัญญาจารย์ 1:11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 29 พฤษภาคม 2565


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ค้นหาความหมายชีวิต

ปัญญาจารย์ 1:12-2:26

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 มิถุนายน 2565

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
กาลเทศะ

ปัญญาจารย์ 3:1-15

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 12 มิถุนายน 2565

ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สุขใจที่ได้ทำงาน

ปัญญาจารย์ 3:16-4:6

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 มิถุนายน 2565

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ทำงานแสวงหาความพึงพอใจ

ปัญญาจารย์ 4:4-16

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 มิถุนายน 2565

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ที่พึ่ง

ปัญญาจารย์ 5:1-7

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 3 กรกฎาคม 2565

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ทรัพย์สินเงินทอง

ปัญญาจารย์ 5:8-6:9

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 10 กรกฎาคม 2565

ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ปัญญามาจากพระเจ้า

ปัญญาจารย์ 7:14-29

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 16 เมษายน 2566


ศจ. โนอาห์ สตีเฟนส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ปัญญาเพื่อใจ

ปัญญาจารย์ 8:1-17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 23 เมษายน 2566


ศจ. ดร. นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ทำไมมันต้องเป็นแบบนี้

ปัญญาจารย์ 9

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 30 เมษายน 2566


คุณ นิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
แค่โง่นิดเดียว

ปัญญาจารย์ 9:13-10:20

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 พฤษภาคม 2566


ศจ. ดร. นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ท่านไม่รู้

ปัญญาจารย์ 11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 14 พฤษภาคม 2566


อาจารย์ไท แนซ

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เกิด แก่ เจ็บ ตาย

ปัญญาจารย์ 12

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 พฤษภาคม 2566


คุณ นิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com