พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ < ปี 2561

คำเทศนาออนไลน์ปี 2561 - คริสตจักร Grace City Bangkok

ปี 2567 | ปี 2566 |ปี 2565 |ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559

คำเทศนา
ดังนั้น... โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า

โรม 12

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 30 ธันวาคม 2561

ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
องค์สันติราช

อิสยาห์ 9:2-7

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 23 ธันวาคม 2561

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระบิดานิรันดร์

อิสยาห์ 9:2-7

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 16 ธันวาคม 2561

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 9 ธันวาคม 2561

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ที่‍ปรึก‌ษา​มหัศ‌จรรย์

อิสยาห์ 9:2-7

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 2 ธันวาคม 2561

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความสัตย์ซื่อของพระเจ้า

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 25 พฤศจิกายน 2561

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระเยซูกับใจที่วิตกกังวลของเรา

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 18 พฤศจิกายน 2561

ศจ.เดฟ เวลฮอร์ท

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชายตาบอดแต่กำเนิด

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 11 พฤศจิกายน 2561

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สดุดี 30 - รำลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอด

สดุดี 30

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 4 พฤศจิกายน 2561

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
2 เปโตร

2 เปโตร

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 28 ตุลาคม 2561

อาจารย์เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
การให้อภัย

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 14 ตุลาคม 2561

David Ta

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สดุดี 29: “มหาราช”

สดุดี 29

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 ตุลาคม 2561

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ให้เราจัดงานเลี้ยงฉลอง

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 30 กันยายน 2561

ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เพิกเฉยสมานฉันท์?

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 23 กันยายน 2561

อาจารย์นรินทร์ สุรเนาวรัตน์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สดุดี 28 - เมื่อพระเจ้าทรงเงียบกริบ

สดุดี 28

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 16 กันยายน 2561

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สดุดี 27

สดุดี 27

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 9 กันยายน 2561

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ลำบากตามธรรมชาติ

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 2 กันยายน 2561

อาจารย์นรินทร์ สุรเนาวรัตน์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สดุดี 26: ปากตรงกับใจ

สดุดี 26

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม 2561

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผู้หญิงมหัศจรรย์ : นาโอมี

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 สิงหาคม 2561

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผู้หญิงมหัศจรรย์ : เอสเธอร์

เอสเธอร์

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 12 สิงหาคม 2561

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผู้หญิงมหัศจรรย์ : ฮันนาห์

1 ซามูเอล 1:1-2:11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 สิงหาคม 2561

ศจ.คาร์ล ดาห์ลแฟรด

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
บทบัญญัติและพระคุณ


 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 29 กรกฎาคม 2561

ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เงินๆทองๆ (Money Money)

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 22 กรกฎาคม 2561

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
รักแรก (First love)

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 15 กรกฎาคม 2561

อาจารย์นรินทร์ สุรเนาวรัตน์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เราปรารถนาสิ่งใดลึกๆในใจ?


 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 8 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ทอม แพทเท็น

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระเจ้ามีน้ำพระทัยอะไรกับเรา

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 1 กรกฎาคม 2561

อาจารย์แดน จมะลุดิน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชีวิตในเมือง : หน้าที่ความเป็นพลเมือง

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 มิถุนายน 2561

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เราเป็นสมาชิกที่อธิษฐาน


 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 17 มิถุนายน 2561

Rev. Trey Adams

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชีวิตในเมือง : ภาวะซึมเศร้า

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 10 มิถุนายน 2561

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชีวิตในเมือง : ความเบื่อ

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 3 มิถุนายน 2561

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชีวิตในเมือง : ความเครียด


 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 27 พฤษภาคม 2561

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชีวิตในเมือง : การเป็นผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 20 พฤษภาคม 2561

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชีวิตในเมือง : อาชญากรรม

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 13 พฤษภาคม 2561

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สดุดี 25


สดุดี 25

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 29 เมษายน 2561

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สดุดี 24

สดุดี 24

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 22 เมษายน 2561

เอินส์ท โทเรียน Ernst Toerien

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สดุดี 23 - ผู้เลี้ยงที่ดี

สดุดี 23


คำเทศนาประจำสัปดาห์ 15 เมษายน 2561

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สดุดี 22

สดุดี 22


คำเทศนาประจำสัปดาห์ 8 เมษายน 2561

จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
Easter service - พระเยซูเป็นใครในชีวิตคุณ?

ยอห์น 18:1-14, ยอห์น 18:28​-40, ยอห์น 19:16​-42, ยอห์น 20:1-18

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 1 เมษายน 2561

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
อาหารทิพย์จากสวรรค์หรืออาหารเหม็นจากนรก

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 25 มีนาคม 2561

อาจารยจอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คุณค่าที่เราเทิดทูน : สถานภาพสมรส & เจ้าสาวของพระคริสต์

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 18 มีนาคม 2561

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
Idols & Identity คุณค่าที่เราเทิดทูน : ปัญญา...ท้าพิสูจน์

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 11 มีนาคม 2561

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
Idols and Identity เงินทองและความมั่งคั่ง: Money & Wealth

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 4 มีนาคม 2561

David Ta

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
Idols & Identity คุณค่าที่เราเทิดทูน : แบรนด์ไหน...ที่ใช่สำหรับเรา

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 25 กุมภาพันธ์ 2561

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
Idols & Identity คุณค่าที่เราเทิดทูน : อะลุ่มอล่วย ก็ช่วยไม่ได้...


 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 18 กุมภาพันธ์ 2561

David Ta

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เติบโตร่วมกัน: Life Together in Discipleship


 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 11 กุมภาพันธ์ 2561

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผู้เดียวที่เปิดเผยหนทางแห่งชีวิต...เท่านั้น - Nobody nobody but you

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 4 กุมภาพันธ์ 2561

A. Ernst Torien

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ร่วมทุกข์ร่วมสุขซึ่งกันและกัน - Life Together in Caring One Another


 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 28 มกราคม 2561

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ประกาศข่าวประเสริฐร่วมกัน: Life Together in Evangelism

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 มกราคม 2561

David Ta

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ดูแลสังคมร่วมกัน: Life Together in Caring for the World

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 14 มกราคม 2561

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สวัสดีชีวิตใหม่: Happy New Life


 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 มกราคม 2561

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ปี 2567 | ปี 2566 |ปี 2565 |ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com