พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ < ปี 2563

คำเทศนาออนไลน์ปี 2563 - คริสตจักร Grace City Bangkok

ปี 2567 | ปี 2566 |ปี 2565 |ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559

คำเทศนา
วางใจอำนาจเบื้องสูง

มัทธิว 8: 5-13

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 27 ธันวาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความรักลงมา

1 ยอห์น 4:7-21

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 20 ธันวาคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สันติจากดาบ

ลูกา 2:25-35

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 13 ธันวาคม 2563

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความสุขใจของที่รัก

ลูกา 1: 26-38

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 6 ธันวาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความหวังของโลก

1 เปโตร 1:3-9

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 30 พฤศจิกายน 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ศาลสูง

สดุดี 50

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 22 พฤศจิกายน 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
บ้าหอบฟาง

สดุดี 49

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 15 พฤศจิกายน 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เมืองแห่งใหม่

สดุดี 48

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 8 พฤศจิกายน 2563

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พสกนิกรที่สุขใจ

สดุดี 47

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 1 พฤศจิกายน 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรา

สดุดี 46

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 18 ตุลาคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คำสดุดีเกินจริง

สดุดี 45

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 11 ตุลาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เชื่อแต่แพ้

สดุดี 44

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 4 ตุลาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
แสวงหาพระเจ้าเมื่อพระองค์ไม่อยู่ด้วย

สดุดี 43

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 27 กันยายน 2563

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คิดถึงบ้าน

สดุดี 42

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 20 กันยายน 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
รอคอยคำสัญญา

สดุดี 41

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 13 กันยายน 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
The Fear of the Lord สุภาษิต

สุภาษิต 1:1-7, 14:26-27, 16:5-6, 28:14

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 6 กันยายน 2563

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ยอห์น 3:31-36

ยอห์น 3:31-36

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 30 สิงหาคม 2563

ศบ.เดวิด โวทเบิร์ก

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
The Care of Christ

ยอห์น 13 : 1 - 17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 23 สิงหาคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชำแหละความอดทน ภาค 2

ยากอบ 5:13-20

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 16 สิงหาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เราเป็นของพระเยซูคริสต์ ใส่เสื้อผ้าของพระเยซูคริสต์

โคโลสี 3 : 12-17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 9 สิงหาคม 2563

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชำแหละความอดทน ภาค ๑

ยากอบ 5:7-11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 2 สิงหาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
มื้อเช้ากับพระเยซู

ยอห์น 21:1-18

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 กรกฎาคม 2563

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ใจพิศวาส


ยากอบ 3:13-4:10

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 กรกฎาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ประพฤติอย่างเที่ยงธรรม เมตตาประจำจิต ดำเนินชีวิตด้วยใจถ่อม

มีคาห์ 6:1-8

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 12 กรกฎาคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
วินัยการบริหารเวลา

สดุดี 90

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 กรกฎาคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ปรับจูนหัวใจ


ยูดา 1:1-8, 17-25

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 28 มิถุนายน 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
กลับตัวกลับใจ

โฮเชยา 14:1-9

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 มิถุนายน 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
วินัยความคิดความเข้าใจ

โรม 12

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 14 มิถุนายน 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
นำทางชีวิตโดยพระคุณ - ความไม่พอ


เฉลยธรรมบัญญัติ 5:21

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 มิถุนายน 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
นำทางชีวิตโดยพระคุณ - อย่าโกหก

ยอห์น 18:12-40

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 31 พฤษภาคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
นำทางชีวิตโดยพระคุณ - อย่าลักขโมย

ปฐมกาล 1

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 พฤษภาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สำรวจพระธรรมวิวรณ์


วิวรณ์

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 17 พฤษภาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ค้นหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่

สุภาษิต 2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 10 พฤษภาคม 2563

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
Sex ในมุมบวก

เพลงซาโลมอน 7:1 - 8:7

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 3 พฤษภาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
นำทางชีวิตโดยพระคุณ - อย่าฆ่าคน


เฉลยธรรมบัญญัติ 5:1 - 6, 17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 เมษายน 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ที่อยู่อาศัยของพระเจ้า

ยอห์น 2:13 - 22

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 เมษายน 2563

ศบ.เดวิด โวทเบิร์ก

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
อีสเตอร์ & โควิด-19

วิวรณ์ 5 - 6

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 12 เมษายน 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ทางสองแพร่ง

สุภาษิต 9

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 เมษายน 2563

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
กำลังใจที่จะเผชิญกับโควิด 19

โรม 8:28-39

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 29 มีนาคม 2563

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
มิตรภาพในสุภาษิต

สุภาษิต 1: 1 - 7

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 22 มีนาคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความลำเอียง

ยากอบ 1:26 - 2:17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 15 มีนาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ทดสอบคุณภาพ

ยากอบ 1:1 - 27; 3:13 - 18

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 8 มีนาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลของชีวิตโดยพระคุณ : ความรัก

กาลาเทีย 5:22 - 23, 1 ยอห์น 4:7 - 21

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 1 มีนาคม 2563อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลของชีวิตโดยพระคุณ : ความปรานีและความดี

กาลาเทีย 5:22 - 23

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 23 กุมภาพันธ์ 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลชีวิตโดยพระคุณ : ความสุภาพอ่อนโยน

มัทธิว 11:28 - 30 , มัทธิว 12:18 - 20

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 16 กุมภาพันธ์ 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลชีวิตโดยพระคุณ : ความจงรักภักดี

โคโลสี 2:12

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 9 กุมภาพันธ์ 2563

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลชีวิตโดยพระคุณ : ความอดทน

โคโลสี 3:12 - 14

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 2 กุมภาพันธ์ 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลของชีวิตโดยพระคุณ : ความสงบสุข

กาลาเทีย 5:22 - 23

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 มกราคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลชีวิตโดยพระคุณ : การควบคุมตนเอง

ทิตัส 2:12 - 14

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 มกราคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลชีวิตโดยพระคุณ : ความบริสุทธิ์

1 ยอห์น 1:5 - 2:1

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 12 มกราคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ดำเนินในความอ่อนแอ

2 โครินธ์ 12:1 - 10

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 มกราคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ปี 2567 | ปี 2566 |ปี 2565 |ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com