พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ > โคโลสี

คำเทศนาออนไลน์ - โคโลสี

 

คำเทศนา
ผลชีวิตโดยพระคุณ : ความจงรักภักดี

โคโลสี 2:12

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 9 กุมภาพันธ์ 2563

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ทำงานทำไม?

โคโลสี 3

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 17 ตุลาคม 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
วินัยการเลือก

โคโลสี 3:1-17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 16 มิถุนายน 2562

ศจ.คาร์ล ดาห์ลแฟรด

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลชีวิตโดยพระคุณ : ความอดทน

โคโลสี 3:12 - 14

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 2 กุมภาพันธ์ 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เราเป็นของพระเยซูคริสต์ ใส่เสื้อผ้าของพระเยซูคริสต์

โคโลสี 3 : 12-17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 9 สิงหาคม 2563

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com