พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ > มัทธิว

คำเทศนาออนไลน์ - มัทธิว

 

คำเทศนา
ของขวัญ

มัทธิว 1:20​-21 โรม 3:21​-26

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 22 ธันวาคม 2562

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คติแห่งการเป็นพยาน


มัทธิว 5:13-16

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 6 พฤศจิกายน 2559

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์

มัทธิว 6:5-15

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 มิถุนายน 2559

อาจารย์นรินทร์ สุรเนาวรัตน์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
การเลี้ยงดูของพระเจ้า

มัทธิว 6:19-34

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 14 พฤศจิกายน 2564

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คติแห่งความมั่นคง

มัทธิว 7:24-27

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 18 กันยายน 2559

ศจ. คาร์ล ดาห์ลเฟรด

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
วางใจอำนาจเบื้องสูง

มัทธิว 8: 5-13

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 27 ธันวาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลชีวิตโดยพระคุณ : ความสุภาพอ่อนโยน

มัทธิว 11:28 - 30 , มัทธิว 12:18 - 20

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 16 กุมภาพันธ์ 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คติเหนือนิทานอีสป

มัทธิว 13:10-17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 สิงหาคม 2559

อาจารย์รวี ปุณณุปูรต

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คติแห่งการกำจัดวัชพืช

มัทธิว 13:24-30

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 20 พฤศจิกายน 2559

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คติแห่งขุมทรัพย์ที่แท้จริง

มัทธิว 13:44-46

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 11 กันยายน 2559

อาจารย์คริส สตาร์ค

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระยาห์เวห์เป็นผู้ช่วยชีวิตของเรา

มัทธิว 14:22-23

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 25 กันยายน 2565


ศจ. โนอาห์ สตีเฟนส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
การต้อนรับพระเยซูคริสตเจ้า

มัทธิว 21:1-11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 2 เมษายน 2566


อาจารย์ จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คติแห่งการรับเชิญ


มัทธิว 22:1-14

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 27 พฤศจิกายน 2559

ศจ. คาร์ล ดาห์ลเฟรด

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความใจกว้างของพระเจ้า

มัทธิว 22:35-40

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 8 พฤษภาคม 2565

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คติแห่งการเตรียมพร้อม

มัทธิว 25:1-12

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 13 พฤศจิกายน 2559

อาจารย์รวี ปุณณุปูรต

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com