พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ > อิสยาห์

คำเทศนาออนไลน์ - อิสยาห์

 

คำเทศนา
ไม่กลัวถูกทิ้ง

อิสยาห์ 7:1-14

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 11 ธันวาคม 2565


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
องค์สันติราช

อิสยาห์ 9:2-7

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 23 ธันวาคม 2561

 

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระบิดานิรันดร์

อิสยาห์ 9:2-7

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 16 ธันวาคม 2561

 

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ที่‍ปรึก‌ษา​มหัศ‌จรรย์

อิสยาห์ 9:2-7

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 2 ธันวาคม 2561

 

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
บทเพลงแห่งความรอด

อิสยาห์ 42

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 ธันวาคม 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระเมสสิยาห์แห่งชัยชนะ

อิสยาห์ 52:13-53:12

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 18 ธันวาคม 2565


อาจารย์ ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com