พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ > อาโมส

คำเทศนาออนไลน์ - อาโมส

 

คำเทศนา
สมควรได้

อาโมส

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 มีนาคม 2562

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
อยากอยู่กับใคร

อาโมส 3

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 2 มิถุนายน 2562

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สังเกตดูง่ายๆ

อาโมส 4-6

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 25 สิงหาคม 2562

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
โอกาสแห่งชีวิต

อาโมส 7:1-17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 1 กันยายน 2562

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
มันไม่ควรเป็นอย่างนี้

อาโมส 8-9

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 6 ตุลาคม 2562

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com