พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ > 2 โครินธ์

คำเทศนาออนไลน์ - 2 โครินธ์

 

คำเทศนา
สายตาของผู้มีวินัย - ตอนที่ 2

2 โครินธ์ 3:1-18

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 พฤษภาคม 2562

 

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
Counted Righteous

2 Corinthians 5:21

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 03 มีนาคม 2567


อาจารย์ไท แนช

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
การทำงานคือ Mission

2 โครินธ์ 5:11-21

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 พฤศจิกายน 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ดำเนินในความอ่อนแอ

2 โครินธ์ 12:1 - 10

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 มกราคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com