พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ > มาระโก

คำเทศนาออนไลน์ - มาระโก

 

คำเทศนา
ติดตามพระเยซู

มาระโก 1:1-20

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 22 ตุลาคม 2566


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความเอาการเอางาน

มาระโก 1:29-39

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 มีนาคม 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
มีสิทธิ์ให้อภัย

มาระโก 2:1-12

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 29 ตุลาคม 2566


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
กรรมส่อเจตนา

มาระโก 3

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 พฤศจิกายน 2566


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ฟัง!

มาระโก 4:1-34

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 12 พฤศจิกายน 2566


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
กษัตริย์ผู้ทรงห่วงใยพิชิตบาปของเรา

มาระโก 5:21-43

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 พฤศจิกายน 2566


ศจ.โนอาห์ สตีเฟนส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
The Shepherd Feeds His Sheep

Mark 6:30-44

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 พฤศจิกายน 2566


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
The Heart of the Matter

Mark 7

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 มกราคม 2567


อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
หนทางที่ไม่คาดคิด

มาระโก 8

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 14 ธันวาคม 2567


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
มีตาหามีแววไม่

มาระโก 9

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 มกราคม 2567


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
มีตั๋วหรือยัง

มาระโก 10

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 28 มกราคม 2567


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สถานะทางสังคม

มาระโก 10:32-45

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 30 พฤษภาคม 2564

 

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เกิดผล

มาระโก 11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 18 กุมภาพันธ์ 2567


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คนไม่มีแฟน

มาระโก 12

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 25 กุมภาพันธ์ 2567


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com