พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13

> คำเทศนาออนไลน์ > ยากอบ

คำเทศนาออนไลน์ - ยากอบ

 

คำเทศนา
ความลำเอียง

ยากอบ 1:26 - 2:17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 15 มีนาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ทดสอบคุณภาพ

ยากอบ 1:1 - 27; 3:13 - 18

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 8 มีนาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ใจพิศวาส


ยากอบ 3:13-4:10

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 กรกฎาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชำแหละความอดทน ภาค ๑

ยากอบ 5:7-11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 2 สิงหาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชำแหละความอดทน ภาค 2

ยากอบ 5:13-20

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 16 สิงหาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com