พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ > วิวรณ์

คำเทศนาออนไลน์ - วิวรณ์

 

คำเทศนา
สำรวจพระธรรมวิวรณ์


วิวรณ์

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 17 พฤษภาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ปรับเพื่อยืนหยัด: วิวรณ์

วิวรณ์ 1

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 กันยายน 2560

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ปรับเพื่อยืนหยัด: แรงต้านภายนอก


วิวรณ์ 2:8-11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 2 ตุลาคม 2560

David Ta

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
บาปเงียบ: คริสตจักรธิยาทิรา

วิวรณ์ 2:18​-29

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 13 มกราคม 2562

อาจารย์นรินทร์ สุรเนาวรัตน์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ปรับเพื่อยืนหยัด: ไส้ศึก

วิวรณ์ 2:18-29

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 8 ตุลาคม 2560

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ตายไม่รู้ตัว: คริสตจักรซาร์ดิส

วิวรณ์ 3:1-6

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 10 กุมภาพันธ์ 2562

อาจารย์นรินทร์ สุรเนาวรัตน์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ปรับเพื่อยืนหยัด: พระบัลลังก์


วิวรณ์ 4-5

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 22 ตุลาคม 2560David Ta

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
อีสเตอร์ & โควิด-19

วิวรณ์ 5 - 6

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 12 เมษายน 2563ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
การเสด็จมาของพระองค์

วิวรณ์ 22

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 27 พฤศจิกายน 2565


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com