พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ > เอเฟซัส

คำเทศนาออนไลน์ - เอเฟซัส

 

คำเทศนา
ฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่

เอเฟซัส 1:15-23

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 กรกฎาคม 2565

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ฟื้นขึ้น

เอเฟซัส 2:1-10

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 31 กรกฎาคม 2565

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
วินัยการอุทิศตน

เอเฟซัส 2:8-10

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 23 มิถุนายน 2562

 

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สันติสุข

เอเฟซัส 2:11-22

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 13 สิงหาคม 2566


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ปัญหาของมนุษยชาติ & วิธีแก้

เอเฟซัส 2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 9 เมษายน 2566


อาจารย์เดฟ โวทเบิร์ก

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ข้อความล้ำลึกถูกเปิดเผย

เอเฟซัส 3:1-13

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 20 สิงหาคม 2566


อาจารย์นิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชีวิตที่ครบบริบูรณ์

เอเฟซัส 3:14-21

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 27 สิงหาคม 2566


อาจารย์นิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เติบโตผ่านสามัคคีธรรม

เอเฟซัส 4:1-16

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 เมษายน 2565

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลชีวิตโดยพระคุณ: ภาพรวม

เอเฟซัส 4:17​-24

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 3 กุมภาพันธ์ 2562

 

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com