พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ > สุภาษิต

คำเทศนาออนไลน์ - สุภาษิต

 

คำเทศนา
มิตรภาพในสุภาษิต

สุภาษิต 1: 1 - 7

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 22 มีนาคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
The Fear of the Lord สุภาษิต

สุภาษิต 1:1-7, 14:26-27, 16:5-6, 28:14

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 6 กันยายน 2563

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ค้นหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่

สุภาษิต 2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 10 พฤษภาคม 2563

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ทางสองแพร่ง

สุภาษิต 9

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 เมษายน 2563

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com