พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ < ปี 2560

คำเทศนาออนไลน์ปี 2560 - คริสตจักร Grace City Bangkok

ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559

คำเทศนา
เมื่อมองย้อนกลับ เราเห็นความชื่นชมยินดี: Looking Back, Joy

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 31 ธันวาคม 2560

David Ta

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
Light of Life: ความสว่างชนะความมืดในชีวิต

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 17 ธันวาคม 2560

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
Light of Life: ความสว่างที่จุดเทียนชีวิต


 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 10 ธันวาคม 2560

David Ta

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
Light of Life: ความสว่างเปิดโปงชีวิต (The Light that Exposes)

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 3 ธันวาคม 2560

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ปรับเพื่อยืนหยัด: วันแต่ง

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 พฤศจิกายน 2560

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ปรับเพื่อยืนหยัด: God's Judgement and Mercy

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 พฤศจิกายน 2560

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ปรับเพื่อยืนหยัด: พลิกล็อก

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 12 พฤศจิกายน 2560

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ปรับเพื่อยืนหยัด: จากหลากหลายเผ่าและหลากหลายชนชาติ

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 29 ตุลาคม 2560

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ปรับเพื่อยืนหยัด: พระบัลลังก์วิวรณ์ 4-5

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 22 ตุลาคม 2560

David Ta

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความหวังในวันมืดมิด


 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 15 ตุลาคม 2560

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ปรับเพื่อยืนหยัด: ไส้ศึก

วิวรณ์ 2:18-29

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 8 ตุลาคม 2560

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ปรับเพื่อยืนหยัด: แรงต้านภายนอก


วิวรณ์ 2:8-11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 1 ตุลาคม 2560

David Ta

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ปรับเพื่อยืนหยัด: วิวรณ์

วิวรณ์ 1

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 กันยายน 2560

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชีวิตในเมือง: โดดเดี่ยวในฝูงชน

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 17 กันยายน 2560

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชีวิตในเมือง: การคอรัปชั่น


 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 10 กันยายน 2560

David Ta

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชีวิตในเมือง: หนูถีบจักร

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 3 กันยายน 2560

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชีวิตในเมือง: วอกแวกว้าวุ่นและวุ่นวาย


 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 27 สิงหาคม 2560

David Ta

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชีวิตในเมือง: Marriage and Singleness - Relationships


 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 20 สิงหาคม 2560

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชีวิตในเมือง: Success & Ambition


 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 13 สิงหาคม 2560

อาจารย์วีระศักดิ์ มินพิมา

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชีวิตในเมือง:ภาพพจน์ & Selfie


 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 6 สิงหาคม 2560

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชีวิตในเมือง: จากสวนถึงเมือง 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 31 กรกฎาคม 2560

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชีวิตในเมือง: Spending, Saving, and Greed

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 23 กรกฎาคม 2560

ศจ.ดร. Guna Raman

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชีวิตในเมือง: ความสนิทสนมและความสัมพันธ์ทางเพศ

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 16 กรกฎาคม 2560

David Ta

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชีวิตในเมือง: เปิดไฟใจกลางกรุง


 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 9 กรกฎาคม 2560

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ลักษณะของพระเจ้า


สดุดี 21

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 2 กรกฎาคม 2560

David Ta

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา


สดุดี 17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 4 มิถุนายน 2560

Chris Stark

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชีวิตที่ปลอดภัยในพระเจ้า

สดุดี 16

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 28 พฤษภาคม 2560

Dang Weerasak

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
Who May Live in Your House, God?

สดุดี 15

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 พฤษภาคม 2560

David Ta

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
รักด้วยการสารภาพต่อกันและกัน

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 9 เมษายน 2560

อาจารย์รวี ปุณณุปูรต

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
รักด้วยการปลุกใจให้ทำความดี

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 2 เมษายน 2560

อาจารย์คริส สตาร์ค

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
รักด้วยการต้อนรับ - Love by Welcoming

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 มีนาคม 2560

ศจ. แอนดรูส์ บรอนสัน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
รักด้วยการหนุนใจ Love by Encouraging

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 มีนาคม 2560

อาจารย์รวี ปุณณุปูรต

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
รักด้วยการเตือนสติ - Love by Exhorting

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 กุมภาพันธ์ 2560

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เหตุผลที่รักกัน The Reason for Love


1 โครินธ์ 13:4 - 7

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 12 กุมภาพันธ์ 2560

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
The Goodness of God

โยบ 42

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 กุมภาพันธ์ 2560

ศจ. แอนดรูส์ บรอนสัน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
God is God

โยบ 40

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 29 มกราคม 2560

อาจารย์รวี ปุณณุปูรต

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
Wisdom of God

โยบ 28

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 22 มกราคม 2560

ศจ. แอนดรูส์ บรอนสัน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com