พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ > กาลาเทีย

คำเทศนาออนไลน์ - กาลาเทีย

 

คำเทศนา
อะไรทำให้ท่านมีความสุขใจ

กาลาเทีย 5:1-26

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 กุมภาพันธ์ 2562

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลของชีวิตโดยพระคุณ : ความรัก

กาลาเทีย 5:22 - 23, 1 ยอห์น 4:7 - 21

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 1 มีนาคม 2563


อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลของชีวิตโดยพระคุณ : ความปรานีและความดี

กาลาเทีย 5:22 - 23

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 23 กุมภาพันธ์ 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลของชีวิตโดยพระคุณ : ความสงบสุข

กาลาเทีย 5:22 - 23

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 มกราคม 2563


อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com