พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13

> คำเทศนาออนไลน์ > สดุดี

คำเทศนาออนไลน์ - สดุดี

 

คำเทศนา
รอคอยคำสัญญา

สดุดี 41

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 13 กันยายน 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คิดถึงบ้าน

สดุดี 42

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 20 กันยายน 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
แสวงหาพระเจ้าเมื่อพระองค์ไม่อยู่ด้วย

สดุดี 43

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 27 กันยายน 2563

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เชื่อแต่แพ้

สดุดี 44

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 4 ตุลาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คำสดุดีเกินจริง

สดุดี 45

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 11 ตุลาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรา

สดุดี 46

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 18 ตุลาคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พสกนิกรที่สุขใจ

สดุดี 47

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 1 พฤศจิกายน 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เมืองแห่งใหม่

สดุดี 48

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 8 พฤศจิกายน 2563

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
บ้าหอบฟาง

สดุดี 49

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 15 พฤศจิกายน 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ศาลสูง

สดุดี 50

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 22 พฤศจิกายน 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
วินัยการบริหารเวลา

สดุดี 90

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 กรกฎาคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com