พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ > สดุดี

คำเทศนาออนไลน์ - สดุดี

 

คำเทศนา
Who May Live in Your House, God?

สดุดี 15

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 พฤษภาคม 2560

David Ta

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชีวิตที่ปลอดภัยในพระเจ้า

สดุดี 16

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 28 พฤษภาคม 2560

Dang Weerasak

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สดุดี 17

สดุดี 17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 4 มิถุนายน 2560

Chris Stark

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ลักษณะของพระเจ้า

สดุดี 21

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 2 กรกฎาคม 2560

David Ta

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สดุดี 22

สดุดี 22

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 8 เมษายน 2561

จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สดุดี 23 - ผู้เลี้ยงที่ดี

สดุดี 23

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 15 เมษายน 2561

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สดุดี 24

สดุดี 24

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 22 เมษายน 2561

เอินส์ท โทเรียน Ernst Toerien

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สดุดี 25


สดุดี 25

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 29 เมษายน 2561

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สดุดี 26: ปากตรงกับใจ

สดุดี 26

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม 2561

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สดุดี 27

สดุดี 27

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 9 กันยายน 2561

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สดุดี 29: “มหาราช”

สดุดี 29

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 ตุลาคม 2561

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สดุดี 30 - รำลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอด

สดุดี 30

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 4 พฤศจิกายน 2561

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรา

สดุดี 31

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 13 ตุลาคม 2562

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คนบาปที่มีความสุข

สดุดี 32

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 20 ตุลาคม 2562

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สดุดี 33

สดุดี 33

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 3 พฤศจิกายน 2562

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
โฆษณาชวน(ให้)เชื่อ

สดุดี 34

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 27 ตุลาคม 2562

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สดุดี 35

สดุดี 35

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 10 พฤศจิกายน 2562

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
หนูตกถังข้าวสาร

สดุดี 36

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 17 พฤศจิกายน 2562

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เมื่ออันธพาลครองเมือง

สดุดี 37

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 8 ธันวาคม 2562

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สดุดี 38

สดุดี 38

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 1 ธันวาคม 2562

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
มีสันติสุขไหม?

สดุดี 39

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 พฤศจิกายน 2562

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
การรอคอย

สดุดี 40

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 15 ธันวาคม 2562

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
รอคอยคำสัญญา

สดุดี 41

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 13 กันยายน 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คิดถึงบ้าน

สดุดี 42

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 20 กันยายน 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
แสวงหาพระเจ้าเมื่อพระองค์ไม่อยู่ด้วย

สดุดี 43

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 27 กันยายน 2563

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เชื่อแต่แพ้

สดุดี 44

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 4 ตุลาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คำสดุดีเกินจริง

สดุดี 45

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 11 ตุลาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรา

สดุดี 46

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 18 ตุลาคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พสกนิกรที่สุขใจ

สดุดี 47

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 1 พฤศจิกายน 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เมืองแห่งใหม่

สดุดี 48

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 8 พฤศจิกายน 2563

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
บ้าหอบฟาง

สดุดี 49

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 15 พฤศจิกายน 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ศาลสูง

สดุดี 50

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 22 พฤศจิกายน 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
บทเรียนชีวิตจากคนเลี้ยงแกะที่ไม่ดี

สดุดี 52

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 10 มกราคม 2564

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ไม่มีพระเจ้า

สดุดี 53

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 17 มกราคม 2564

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ระลึกเพื่อสำนึก

สดุดี 54

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 มกราคม 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เงียบกริบ

สดุดี 55

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 31 มกราคม 2564

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ถนนทะลุผ่านความกลัว

สดุดี 56

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 กุมภาพันธ์ 2564

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรม

สดุดี 58

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 กุมภาพันธ์ 2564

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
รอคอยความยุติธรรม

สดุดี 59

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 28 กุมภาพันธ์ 2564

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เมื่อพ่ายศึก

สดุดี 60

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 มีนาคม 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ลี้ภัยในพระเจ้า

สดุดี 61

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 2 มกราคม 2565

อาจารย์ทิม มิลล์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
การหยุดพักที่แท้จริง

สดุดี 62

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 9 มกราคม 2565

คุณนิรันดร์. กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความจงรักภักดี

สดุดี 63

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 16 มกราคม 2565

ศจ.ดร. นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ปากที่มองไม่เห็น

สดุดี 64

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 23 มกราคม 2565

ศจ.ดร. นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์

สดุดี 65

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 30 มกราคม 2565

คุณนิรันดร์. กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระเจ้าสุดยอด

สดุดี 66

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 6 กุมภาพันธ์ 2565

ศจ.ดร. นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ร้องเพลงด้วยความชื่นบาน

สดุดี 67

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 13 กุมภาพันธ์ 2565

อาจารย์ทิม มิลล์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ท่านทูตถูกทำร้าย

สดุดี 69

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 27 กุมภาพันธ์ 2565

ศจ. ดร. นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชีวิต มันก็เป็นแบบนี้

สดุดี 70

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 6 มีนาคม 2565

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
Holy Rhythms for a Faithful Life

สดุดี 71

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 1 มกราคม 2566


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
กษัตริย์ที่สวยงาม

สดุดี 72

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 8 มกราคม 2566


อาจารย์นิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ทำชั่วได้ดี

สดุดี 73

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 15 มกราคม 2566


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
The Supremacy of the Glory of God

สดุดี 74

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 22 มกราคม 2566


ศจ. โนอาห์ สตีเฟนส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
Slow Train Coming

สดุดี 75

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 29 มกราคม 2566


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระเจ้าเป็นที่รู้จัก

สดุดี 76

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 9 กรกฏาคม 2566


คุณ นิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เพลงสำหรับวันแห่งความทุกข์ยาก

สดุดี 77

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 16 กรกฏาคม 2566


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
บอกเล่าเรื่อง

สดุดี 78

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 23 กรกฏาคม 2566


อ.ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
A Humble Cry for Justice

สดุดี 79

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 30 กรกฏาคม 2566


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ขอให้กลับมาดีเหมือนเดิม

สดุดี 80

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 6 สิงหาคม 2566


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
แพ้แล้วแพ้อีก

สดุดี 81

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 10 มีนาคม 2567


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
การปกครองด้วยพระคุณ

สดุดี 82

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 17 มีนาคม 2567


คุณชาญ ลออวรเกียรติ

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความกล้าหาญต่อความชั่วร้าย

สดุดี 83

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 มีนาคม 2567


ศจ.โนอาห์ สตีเฟนส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พลัดถิ่น

สดุดี 84

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 เมษายน 2567


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สันติสุขกับพระเจ้า

สดุดี 85

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 14 เมษายน 2567


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
วินัยการบริหารเวลา

สดุดี 90

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 กรกฎาคม 2563

 

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สวัสดิภาพบนโลกที่วุ่นวาย

สดุดี 91

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 6 มกราคม 2562

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com