พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ > ดาเนียล

คำเทศนาออนไลน์ - ดาเนียล

 

คำเทศนา
สองอาณาจักร

ดาเนียล 2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 9 ตุลาคม 2565


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่

ดาเนียล 3

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 16 ตุลาคม 2565


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
“เพื่อผู้มีชีวิตอยู่จะรู้...”

ดาเนียล 4

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 30 ตุลาคม 2565


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ข้อความบนผนัง

ดาเนียล 5

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 6 พฤศจิกายน 2565


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา

ดาเนียล 6

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 13 พฤศจิกายน 2565


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
กษัตริย์และสัตว์ร้าย

ดาเนียล 7

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 3 กันยายน 2566


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ไม่มีดีเลย

ดาเนียล 8

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 10 กันยายน 2566


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เดินทางกลับบ้าน

ดาเนียล 9

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 17 กันยายน 2566


ศจ.โนอาห์ สตีเฟนส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คำอธิษฐานที่ได้รับการตอบ

ดาเนียล 10

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 กันยายน 2566


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
มุมมองจากบัลลังก์

ดาเนียล 11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 1 ตุลาคม 2566


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ค้นหาความสงบสุข

ดาเนียล 12

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 8 ตุลาคม 2566


อาจารย์เจค โธมัส

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com