พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ > ฟิลิปปี

คำเทศนาออนไลน์ - ฟิลิปปี

 

คำเทศนา
ไปช้อปปิ้ง

ฟิลิปปี 1:1-11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 28 กรกฎาคม 2562

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
มีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์

ฟิลิปปี 1:12​-26

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 4 สิงหาคม 2562

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความถ่อมใจของพระคริสต์

ฟิลิปปี 1:27​-2:18

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 11 สิงหาคม 2562

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลชีวิตโดยพระคุณ: ความถ่อม

ฟิลิปปี 2:1-11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 13 มิถุนายน 2566


ศจ. ดร. นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เรื่องราวของพระเจ้าและเรื่องชีวิตของเรา

ฟีลิปปี 3

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 16 พฤษภาคม 2564

อาจารย์เกร๊ก นิโคลสัน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สุขใจร่วมทุกข์ร่วมสุข

ฟีลิปปี 3:1-11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 8 กันยายน 2562

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คริสตจักรที่มีใจแสวงหาพระเจ้า


ฟิลิปปี 3:7-21

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 28 เมษายน 2562

ศจ.แอนดรูว์ บรอนสัน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เด็กแข่งที่มุ่งมั่น

ฟีลิปปี 3:12​-4:2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 15 กันยายน 2562

 

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ตัวช่วย

ฟีลิปปี 4:4-20

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 22 กันยายน 2562

 

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความพึงพอใจในพระเยซู

ฟิลิปปี 4:8-20

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 20 พฤศจิกายน 2565

ศจ. โนอาห์ สตีเฟนส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com