พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ < ปี 2559

คำเทศนาออนไลน์ปี 2559 - คริสตจักร Grace City Bangkok

ปี 2567 | ปี 2566 |ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559

 

คำเทศนา
ความหวัง - Hope


 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 25 ธันวาคม 2559

ศจ. แอนดรูส์ บรอนสัน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความหวังแห่งคริสต์มาส


 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 ธันวาคม 2559

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
Joy

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 18 ธันวาคม 2559

Dave Veldhorst

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
Love ความรัก

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 11 ธันวาคม 2559

อาจารย์รวี ปุณณุปูรต

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คติแห่งการรับเชิญ


มัทธิว 22:1-14

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 27 พฤศจิกายน 2559

ศจ. คาร์ล ดาห์ลเฟรด

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คติแห่งการกำจัดวัชพืช

มัทธิว 13:24-30

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 20 พฤศจิกายน 2559

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คติแห่งการเตรียมพร้อม

มัทธิว 25:1-12

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 13 พฤศจิกายน 2559

อาจารย์รวี ปุณณุปูรต

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คติแห่งการเป็นพยาน


มัทธิว 5:13-16

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 6 พฤศจิกายน 2559

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คติแห่งความซาบซึ้งใจ

ลูกา 7:36-50

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 30 ตุลาคม 2559

อาจารย์รวี ปุณณุปูรต

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คติแห่งแทงใจดำ

ลูกา 10:25-37

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 2 ตุลาคม 2559

ศจ. แอนดรูส์ บรอนสัน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คติแห่งความเพียร

ลูกา 18:1-8

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 18 กันยายน 2559

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คติแห่งความมั่นคง

มัทธิว 7:24-27

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 18 กันยายน 2559

ศจ. คาร์ล ดาห์ลเฟรด

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คติแห่งขุมทรัพย์ที่แท้จริง

มัทธิว 13:44-46

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 11 กันยายน 2559

อาจารย์คริส สตาร์ค

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คติแห่งความเจริญงอกงาม

ยอห์น 15:1-6

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 4 กันยายน 2559

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คติเหนือนิทานอีสป

มัทธิว 13:10-17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 สิงหาคม 2559

อาจารย์รวี ปุณณุปูรต

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา


โรม 14:1-23

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 สิงหาคม 2559

ศจ.ดร. นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา


โรม 13:1-14

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 14 สิงหาคม 2559

ศจ. แอนดรูส์ บรอนสัน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา


โรม 12:1-2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 สิงหาคม 2559

อาจารย์นรินทร์ สุรเนาวรัตน์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา


โรม 11:17-24

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 31 กรกฎาคม 2559

อาจารย์คริส สตาร์ค

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา


โรม 9:30-10:17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 กรกฎาคม 2559

ศจ. คาร์ล ดาห์ลเฟรด

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา


โรม 9:1-29

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 17 กรกฎาคม 2559

ศจ. แอนดรูส์ บรอนสัน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา


โรม 8:12-17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 3 กรกฎาคม 2559

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์

มัทธิว 6:5-15

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 มิถุนายน 2559

อาจารย์นรินทร์ สุรเนาวรัตน์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา


โรม 7:7-25

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 มิถุนายน 2559

อาจารย์ปราโมทย์ สิริชัยสกุลการ

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ปี 2567 | ปี 2566 |ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com