พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ > ปฐมกาล

คำเทศนาออนไลน์ - ปฐมกาล

 

คำเทศนา
นำทางชีวิตโดยพระคุณ - อย่าลักขโมย

ปฐมกาล 1

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 พฤษภาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระเจ้าสร้าง

ปฐมกาล 1:1-31, 2:1-3

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 มีนาคม 2566


อจ.แมตต์ ไทเลอร์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
The Advent of All Things

Genesis 1-2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 3 ธันวาคม 2566


อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เรื่องราวของการทำงาน

ปฐมกาล 1 & 2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 10 ตุลาคม 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
การตกในบาปของโลก

ปฐมกาล 3

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 10 ธันวาคม 2566

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
โฉมงามกับอสูร

ปฐมกาล 3:15

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 8 สิงหาคม 2564

อาจารย์ เดฟ โวทเบิร์ก

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com