พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ > ลูกา

คำเทศนาออนไลน์ - ลูกา

 

คำเทศนา
บทเพลงแห่งความเชื่อ

ลูกา 1

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 ธันวาคม 2564

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความสุขใจของที่รัก

ลูกา 1: 26-38

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 6 ธันวาคม 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
บทเพลงแรกของคริสต์มาส

ลูกา 1:46-55

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 28 พฤศจิกายน 2564

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
บทเพลงแห่งความหวัง

ลูกา 2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 12 ธันวาคม 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
บทเพลงแห่งสันติภาพ

ลูกา 2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 ธันวาคม 2564

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ไพร่ฟ้าหน้าใส - ลูกา 2:8-20

ลูกา 2:8-20

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 25 ธันวาคม 2565


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สันติจากดาบ

ลูกา 2:25-35

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 13 ธันวาคม 2563

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ไม่ใช่ปลาที่ตายแล้ว

ลูกา 5:1-11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 27 มกราคม 2562

ศจ.กูนา รามาน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความสุขมีแก่ท่านผู้ขัดสน

ลูกา 6

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 23 พฤษภาคม 2564

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คติแห่งความซาบซึ้งใจ

ลูกา 7:36-50

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 30 ตุลาคม 2559

อาจารย์รวี ปุณณุปูรต

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความเป็นธรรม

ลูกา 10:25-37

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 11 เมษายน 2564

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คติแห่งแทงใจดำ

ลูกา 10:25-37

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 2 ตุลาคม 2559

ศจ. แอนดรูส์ บรอนสัน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
วินัยการใช้สมบัติ

ลูกา 16:1-13

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 กรกฎาคม 2562

อาจารยแดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คติแห่งความเพียร

ลูกา 18:1-8

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 18 กันยายน 2559

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชีวิตที่ใจกว้าง

ลูกา 18:9-14

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 1 พฤษภาคม 2565

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
โมเสกของพระผู้ไถ่

ลูกา 24:44-47

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 พฤศจิกายน 2564

อาจารย์เดฟ โวทเบิร์ก

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com