พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ > โยบ

คำเทศนาออนไลน์ - โยบ

 

คำเทศนา
Wisdom of God

โยบ 28

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 22 มกราคม 2560

ศจ. แอนดรูส์ บรอนสัน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
God is God

โยบ 40

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 29 มกราคม 2560

อาจารย์รวี ปุณณุปูรต

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
The Goodness of God

โยบ 42

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 กุมภาพันธ์ 2560

ศจ. แอนดรูส์ บรอนสัน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com