พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ < ปี 2562

คำเทศนาออนไลน์ปี 2562 - คริสตจักร Grace City Bangkok

ปี 2567 | ปี 2566 |ปี 2565 |ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559

คำเทศนา
ของขวัญ

มัทธิว 1:20​-21 โรม 3:21​-26

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 22 ธันวาคม 2562

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
การรอคอย

สดุดี 40

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 15 ธันวาคม 2562

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เมื่ออันธพาลครองเมือง

สดุดี 37

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 8 ธันวาคม 2562

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สดุดี 38

สดุดี 38

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 1 ธันวาคม 2562

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
มีสันติสุขไหม?

สดุดี 39

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 พฤศจิกายน 2562

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
หนูตกถังข้าวสาร

สดุดี 36

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 17 พฤศจิกายน 2562

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สดุดี 35

สดุดี 35

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 10 พฤศจิกายน 2562

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สดุดี 33

สดุดี 33

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 3 พฤศจิกายน 2562

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
โฆษณาชวน(ให้)เชื่อ

สดุดี 34

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 27 ตุลาคม 2562

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คนบาปที่มีความสุข

สดุดี 32

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 20 ตุลาคม 2562

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรา

สดุดี 31

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 13 ตุลาคม 2562

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
มันไม่ควรเป็นอย่างนี้

อาโมส 8-9

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 6 ตุลาคม 2562

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
จดหมายสั้นๆ แต่สำคัญ

2 ยอห์น 1-13

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 29 กันยายน 2562

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ตัวช่วย

ฟีลิปปี 4:4-4:20

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 22 กันยายน 2562

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เด็กแข่งที่มุ่งมั่น

ฟีลิปปี 3:12​-4:2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 15 กันยายน 2562

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สุขใจร่วมทุกข์ร่วมสุข

ฟีลิปปี 3:1-11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 8 กันยายน 2562

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
โอกาสแห่งชีวิต

อาโมส 7:1-17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 1 กันยายน 2562

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สังเกตดูง่ายๆ

อาโมส 4-6

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 25 สิงหาคม 2562

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ยาห์เวห์นิสสี - พระเจ้าผู้ทรงเป็นธงของเรา

อพยพ 17:14​-16

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 18 สิงหาคม 2562

อาจารย์เกรก นิโคลสัน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความถ่อมใจของพระคริสต์

ฟิลิปปี 1:27​-2:18

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 11 สิงหาคม 2562

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
มีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์

ฟิลิปปี 1:12​-26

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 4 สิงหาคม 2562

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ไปช้อปปิ้ง

ฟิลิปปี 1:1-11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 28 กรกฎาคม 2562

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
วินัยการเฝ้าระวัง - ชีวิตที่ไม่ประมาท


 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 กรกฎาคม 2562

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
อำนาจอธิปไตยของพระเจ้า

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 14 กรกฎาคม 2562

อาจารย์เกรก นิโคลสัน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
วินัยการใช้สมบัติ

ลูกา 16:1-13

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 กรกฎาคม 2562

อาจารยแดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
วินัยการเผชิญทุกข์


ฮีบรู 12:1-13

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 30 มิถุนายน 2562

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
วินัยการอุทิศตน

เอเฟซัส 2:8-10

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 23 มิถุนายน 2562

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
วินัยการเลือก

โคโลสี 3:1-17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 16 มิถุนายน 2562

ศจ.คาร์ล ดาห์ลแฟรด

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความโศกเศร้าที่ดี ?


ยอห์น 11:32​-35

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 9 มิถุนายน 2562

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
อยากอยู่กับใคร

อาโมส 3

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 2 มิถุนายน 2562

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สายตาของผู้มีวินัย - ตอนที่ 2

2 โครินธ์ 3:1-18

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 พฤษภาคม 2562

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ซ้อมหนักไปทำไม | สายตาของผู้มีวินัย - ตอนที่ 1

ทิตัส 2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 พฤษภาคม 2562

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
จะรับเสด็จยังไง?

1 เปโตร 2:11​-17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 12 พฤษภาคม 2562

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ทำไมเราถึงควรที่จะให้เกียรติบิดามารดา?

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 พฤษภาคม 2562

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คริสตจักรที่มีใจแสวงหาพระเจ้า


ฟิลิปปี 3:7-21

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 28 เมษายน 2562

ศจ.แอนดรูว์ บรอนสัน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
อสาส์นวันอีสเตอร์

ยอห์น 19:1-6, 17-42

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 เมษายน 2562

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
นำทางชีวิตโดยพระคุณ - เจ้านายเหนือวันสะบาโต

เฉลยธรรมบัญญัติ 5:12​-15

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 14 เมษายน 2562

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
นำทางชีวิตโดยพระคุณ - เสียชื่อหมด

เฉลยธรรมบัญญัติ 5:1-6, 11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 เมษายน 2562

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
นำทางชีวิตโดยพระคุณ

เฉลยธรรมบัญญัติ 5:1-10

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 31 มีนาคม 2562

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สมควรได้


อาโมส

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 มีนาคม 2562

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
นำทางชีวิตโดยพระคุณ: ไม่กราบไหว้พระอื่น

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 17 มีนาคม 2562

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พระเจ้าแห่งพันธสัญญา ประชากรแห่งพันธสัญญา

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 10 มีนาคม 2562

ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลชีวิตโดยพระคุณ: ความพอเพียง

1 ทิโมธึ 6:3-10

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 3 มีนาคม 2562ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
อะไรทำให้ท่านมีความสุขใจ

กาลาเทีย 5:1-26

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 กุมภาพันธ์ 2562

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลชีวิตโดยพระคุณ: ความถ่อม


 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 17 กุมภาพันธ์ 2562

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ตายไม่รู้ตัว: คริสตจักรซาร์ดิส

วิวรณ์ 3:1-6

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 10 กุมภาพันธ์ 2562

อาจารย์นรินทร์ สุรเนาวรัตน์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลชีวิตโดยพระคุณ: ภาพรวม

เอเฟซัส 4:17​-24

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 3 กุมภาพันธ์ 2562

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ไม่ใช่ปลาที่ตายแล้ว

ลูกา 5:1-11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 27 มกราคม 2562

ศจ.กูนา รามาน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผลชีวิตโดยพระคุณ : ความกตัญญู

 

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 20 มกราคม 2562

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
บาปเงียบ: คริสตจักรธิยาทิรา

วิวรณ์ 2:18​-29

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 13 มกราคม 2562

อาจารย์นรินทร์ สุรเนาวรัตน์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สวัสดิภาพบนโลกที่วุ่นวาย

สดุดี 91

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 6 มกราคม 2562

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ปี 2567 | ปี 2566 |ปี 2565 |ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com