พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13

> คำเทศนาออนไลน์ > ยอห์น

คำเทศนาออนไลน์ - ยอห์น

 

คำเทศนา
ที่อยู่อาศัยของพระเจ้า

ยอห์น 2:13 - 22

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 เมษายน 2563

ศบ.เดวิด โวทเบิร์ก

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ยอห์น 3:31-36

ยอห์น 3:31-36

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 30 สิงหาคม 2563

ศบ.เดวิด โวทเบิร์ก

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
The Care of Christ

ยอห์น 13 : 1 - 17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 23 สิงหาคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
นำทางชีวิตโดยพระคุณ - อย่าโกหก

ยอห์น 18:12-40

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 31 พฤษภาคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
มื้อเช้ากับพระเยซู

ยอห์น 21:1-18

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 กรกฎาคม 2563

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com