พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ > ยอห์น

คำเทศนาออนไลน์ - ยอห์น

 

คำเทศนา
The Incarnate God | What Child is This?

ยอห์น 1:14

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 4 ธันวาคม 2565


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ที่อยู่อาศัยของพระเจ้า

ยอห์น 2:13 - 22

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 เมษายน 2563

ศบ.เดวิด โวทเบิร์ก

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ยอห์น 3:31-36

ยอห์น 3:31-36

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 30 สิงหาคม 2563

ศบ.เดวิด โวทเบิร์ก

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ค้นหาคนรู้จัก

ยอห์น 4:1-30

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 2 พฤษภาคม 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เราเป็นอาหารแห่งชีวิต

ยอห์น 6

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 สิงหาคม 2565


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เราเป็นความสว่างของโลก

ยอห์น 8

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 14 สิงหาคม 2565


อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ประตูสวรรค์

ยอห์น 10:1-10

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 สิงหาคม 2565


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความเจริญรุ่งเรือง

ยอห์น 10:10, เฉลยธรรมบัญญัติ 28

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 18 เมษายน 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผู้เลี้ยงที่แท้จริง

ยอห์น 10:11-30

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 28 สิงหาคม 2565


คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
การเสียชีวิตของความตาย

ยอห์น 11:1-53

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 4 เมษายน 2564

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เจ้าชีวิต

ยอห์น 11:17-27

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 4 กันยายน 2565


อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความโศกเศร้าที่ดี ?


ยอห์น 11:32​-35

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 9 มิถุนายน 2562

 

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผู้นำที่ดี

ยอห์น 13: 1-17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 9 พฤษภาคม 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
The Care of Christ

ยอห์น 13 : 1 - 17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 23 สิงหาคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
"อย่าให้ใจของท่านทั้งหลายเป็นทุกข์"

ยอห์น 14

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 15 มีนาคม 2564

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ทางเดียว

ยอห์น 14:1-14

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 11 กันยายน 2565


ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เราเป็นเถาองุ่น

ยอห์น 15

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 18 กันยายน 2565


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คติแห่งความเจริญงอกงาม

ยอห์น 15:1-6

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 4 กันยายน 2559

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
Easter service - พระเยซูเป็นใครในชีวิตคุณ?

ยอห์น 18:1-14, ยอห์น 18:28​-40, ยอห์น 19:16​-42, ยอห์น 20:1-18

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 1 เมษายน 2561

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
นำทางชีวิตโดยพระคุณ - อย่าโกหก

ยอห์น 18:12-40

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 31 พฤษภาคม 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
อสาส์นวันอีสเตอร์

ยอห์น 19:1-6, 17-42

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 เมษายน 2562

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
มื้อเช้ากับพระเยซู

ยอห์น 21:1-18

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 กรกฎาคม 2563

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com