พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ > โรม

คำเทศนาออนไลน์ - โรม

 

คำเทศนา
การเฉลิมฉลองความตาย

โรม 5:6-11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 15 เมษายน 2565

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา


โรม 7:7-25

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 มิถุนายน 2559

อาจารย์ปราโมทย์ สิริชัยสกุลการ

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา


โรม 8:12-17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 3 กรกฎาคม 2559

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
Children of God

Romans 8:14-17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 4 กุมภาพันธ์ 2567


ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
กำลังใจที่จะเผชิญกับโควิด 19

โรม 8:28-39

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 29 มีนาคม 2563

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา


โรม 9:1-29

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 17 กรกฎาคม 2559

ศจ. แอนดรูส์ บรอนสัน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา


โรม 9:30-10:17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 กรกฎาคม 2559

ศจ. คาร์ล ดาห์ลเฟรด

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา


โรม 11:17-24

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 31 กรกฎาคม 2559

อาจารย์คริส สตาร์ค

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ดังนั้น... โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า

โรม 12

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 30 ธันวาคม 2561

ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
วินัยความคิดความเข้าใจ

โรม 12

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 14 มิถุนายน 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา


โรม 12:1-2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 สิงหาคม 2559

อาจารย์นรินทร์ สุรเนาวรัตน์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา


โรม 13:1-14

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 14 สิงหาคม 2559

ศจ. แอนดรูส์ บรอนสัน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา


โรม 14:1-23

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 สิงหาคม 2559

ศจ.ดร. นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com