พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13

> คำเทศนาออนไลน์ > โรม

คำเทศนาออนไลน์ - โรม

 

คำเทศนา
กำลังใจที่จะเผชิญกับโควิด 19

โรม 8:28-39

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 29 มีนาคม 2563

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
วินัยความคิดความเข้าใจ

โรม 12

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 14 มิถุนายน 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com