พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ > 2 เปโตร

คำเทศนาออนไลน์ - 2 เปโตร

 

คำเทศนา
2 เปโตร

2 เปโตร

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 28 ตุลาคม 2561

 

อาจารย์เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชีวิตของความเชื่อ

2 เปโตร 1

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 12 กันยายน 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
แก่นแท้ของความจริง

2 เปโตร 2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 กันยายน 2564

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com