พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ > เฉลยธรรมบัญญัติ

คำเทศนาออนไลน์ - เฉลยธรรมบัญญัติ

 

คำเทศนา
สาธิตระบบความปลอดภัยของพระเจ้า

เฉลยธรรมบัญญัติ 4:1-8

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 31 ธันวาคม 2566

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
นำทางชีวิตโดยพระคุณ - เสียชื่อหมด

เฉลยธรรมบัญญัติ 5:1-6, 11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 เมษายน 2562

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
นำทางชีวิตโดยพระคุณ - อย่าฆ่าคน


เฉลยธรรมบัญญัติ 5:1 - 6, 17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 เมษายน 2563

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
นำทางชีวิตโดยพระคุณ

เฉลยธรรมบัญญัติ 5:1-10

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 31 มีนาคม 2562

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
นำทางชีวิตโดยพระคุณ - เจ้านายเหนือวันสะบาโต

เฉลยธรรมบัญญัติ 5:12​-15

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 14 เมษายน 2562

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
นำทางชีวิตโดยพระคุณ - ความไม่พอ

เฉลยธรรมบัญญัติ 5:21

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 มิถุนายน 2563

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความเจริญรุ่งเรือง


เฉลยธรรมบัญญัติ 28, ยอห์น 10:10

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 18 เมษายน 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com