พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ > อพยพ

คำเทศนาออนไลน์ - อพยพ

 

คำเทศนา
ยาห์เวห์นิสสี - พระเจ้าผู้ทรงเป็นธงของเรา

อพยพ 17:14​-16

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 18 สิงหาคม 2562

อาจารย์เกรก นิโคลสัน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ฝีมือของนายช่าง


อพยพ 31:1-11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 31 ตุลาคม 2564

อาจารย์ ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com