พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> คำเทศนาออนไลน์ < ปี 2564

คำเทศนาออนไลน์ - คริสตจักร Grace City Bangkok

ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559

คำเทศนา
บทเพลงแห่งความรอด

อิสยาห์ 42

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 ธันวาคม 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
บทเพลงแห่งความเชื่อ

ลูกา 1

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 ธันวาคม 2564

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
บทเพลงแห่งความหวัง

ลูกา 2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 12 ธันวาคม 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
บทเพลงแห่งสันติภาพ

ลูกา 2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 ธันวาคม 2564

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
บทเพลงแรกของคริสต์มาส

ลูกา 1:46-55

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 28 พฤศจิกายน 2564

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
โมเสกของพระผู้ไถ่

ลูกา 24:44-47

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 พฤศจิกายน 2564

อาจารย์เดฟ โวทเบิร์ก

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
การเลี้ยงดูของพระเจ้า

มัทธิว 6:19-34

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 14 พฤศจิกายน 2564

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
การทำงานคือ Mission

2 โครินธ์ 5:11-21

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 พฤศจิกายน 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ฝีมือของนายช่าง

อพยพ 31:1-11

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 31 ตุลาคม 2564

อาจารย์ ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
งานภายใต้การทำงาน

1 เธสะโลนิกา 4

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 ตุลาคม 2564

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ทำงานทำไม?

โคโลสี 3

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 17 ตุลาคม 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เรื่องราวของการทำงาน

ปฐมกาล 1 & 2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 10 ตุลาคม 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เฟซบุ๊ก หรือ อินสตาแกรม?

ฮาบักกุก 3

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 26 กันยายน 2564

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
แก่นแท้ของความจริง

2 เปโตร 2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 19 กันยายน 2564

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ชีวิตของความเชื่อ

2 เปโตร 1

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 12 กันยายน 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความหวังในความทุกข์​

1 เปโตร 5

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 5 กันยายน 2564

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พร้อมรบ

1 เปโตร 4

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 29 สิงหาคม 2564

ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
พลเมืองที่ทุกข์ยาก

1 เปโตร 3

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 22 สิงหาคม 2564

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ออกบวช

1 เปโตร 2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 15 สิงหาคม 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
โฉมงามกับอสูร

ปฐมกาล 3:15

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 8 สิงหาคม 2564

อาจารย์ เดฟ โวทเบิร์ก

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เตาถลุง

1 เปโตร 1

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 1 สิงหาคม 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
คร่ำครวญด้วยพระคุณ

มีคาห์ 7

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 25 กรกฎาคม 2564

ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เหนื่อยล้ากับพระเจ้ามั๊ย?

มีคาห์ 6

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 18 กรกฎาคม 2564

ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
กษัตริย์ที่แท้จริง

มีคาห์ 5

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 11 กรกฎาคม 2564

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ทุกสิ่งเศร้ากำลังกลายเป็นไม่จริ

มีคาห์ 4

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 4 กรกฎาคม 2564

ศจ.เทรย์ อดัมส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ใครกันที่จะมีชัยชนะจริง ๆ

ฮาบากุก 2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 27 มิถุนายน 2564

อาจารย์แดน จะมาลุดีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผู้นำที่ยุติธรรม

มีคาห์ 3

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 20 มิถุนายน 2564

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ถือวิสาสะ

มีคาห์ 2

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 13 มิถุนายน 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
หยุดไม่ได้

มีคาห์ 1

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 6 มิถุนายน 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
สถานะทางสังคม

มาระโก 10:32-45

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 30 พฤษภาคม 2564

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความสุขมีแก่ท่านผู้ขัดสน

ลูกา 6

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 23 พฤษภาคม 2564

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เรื่องราวของพระเจ้าและเรื่องชีวิตของเรา

ฟีลิปปี 3

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 16 พฤษภาคม 2564

อาจารย์เกร๊ก นิโคลสัน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ผู้นำที่ดี

ยอห์น 13: 1-17

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 9 พฤษภาคม 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ค้นหาคนรู้จัก

ยอห์น 4:1-30

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 2 พฤษภาคม 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความเจริญรุ่งเรือง

ยอห์น 10:10, เฉลยธรรมบัญญัติ 28

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 18 เมษายน 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความเป็นธรรม

ลูกา 10:25-37

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 11 เมษายน 2564

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
การเสียชีวิตของความตาย

ยอห์น 11:1-53

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 4 เมษายน 2564

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความเอาการเอางาน

มาระโก 1:29-39

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 มีนาคม 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
"อย่าให้ใจของท่านทั้งหลายเป็นทุกข์"

ยอห์น 14

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 15 มีนาคม 2564

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เมื่อพ่ายศึก

สดุดี 60

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 มีนาคม 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
รอคอยความยุติธรรม

สดุดี 59

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 28 กุมภาพันธ์ 2564

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ความยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรม

สดุดี 58

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 21 กุมภาพันธ์ 2564

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ถนนทะลุผ่านความกลัว

สดุดี 56

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 7 กุมภาพันธ์ 2564

คุณนิรันดร์ กิตติกุลสิงห์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
เงียบกริบ

สดุดี 55

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 31 มกราคม 2564

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ระลึกเพื่อสำนึก

สดุดี 54

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 24 มกราคม 2564

ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
ไม่มีพระเจ้า

สดุดี 53

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 17 มกราคม 2564

อาจารย์ทิม มิลส์

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

คำเทศนา
บทเรียนชีวิตจากคนเลี้ยงแกะที่ไม่ดี

สดุดี 52

คำเทศนาประจำสัปดาห์ 10 มกราคม 2564

อาจารย์จอห์นนี่ แม็คคลีน

คริสตจักร GRACE CITY Bangkok

 

ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com