พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13

> บทความคริสเตียน

บทความคริสเตียน

 

บทความคริสเตียนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคำถามที่ถูกถามกันมากทั้งคนที่เป็นคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียน ทางทีมงานจึงพยายามหาคำตอบต่าง ๆ เพื่อให้เป็นที่เข้าใจมากขึ้น และได้แบ่งบทความออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ เพื่อสะดวกสำหรับผู้ที่สนใจ และหากท่านมีคำถามใด ๆ ก็สามารถเขียนมาถามทางทีมงานได้ที่ christiansiam@gmail.com

 

 

ถ้าต้องการรู้เรื่องราวของพระเยซูมากขึ้น สามารถอ่านบทความ “รู้จักพระเยซู” ได้ หรือหากต้องการรู้จักกับพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัว ต้องการเป็นเพื่อนกับพระองค์ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “เป็นคริสเตียนได้อย่างไร”

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online