พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> บทความคริสเตียน > คู่มือตัดสินใจ

คู่มือตัดสินใจ

เรียบเรียงโดย พายุแห่งความเปรมปรีดิ์

เราเคยมั้ย เมื่อประสบปัญหาแล้วไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไง? เราเบื่อไหมที่หลาย ๆ ครั้ง เรามักติดสินใจอะไรผิดพลาดเสมอ ๆ? เคยบ้างไหมที่บางเวลาเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดี? คงจะดีไม่น้อยถ้าชีวิตเราจะเหมือนกับในหนังหลาย ๆ เรื่อง ที่พระเอกมีพลังวิเศษสามารถล่วงรู้อนาคตได้ ชีวิตเราคงจะดีขึ้น คงไม่มีใครตัดสินใจอะไรผิดพลาดและมานั่งเสียใจภายหลังอย่างแน่นอน

ข่าวดีก็คือ พระเจ้าผู้ทรงล่วงรู้อนาคต ผู้ทรงรู้ว่าสิ่งไหนดีต่อเราที่สุด พระองค์ต้องการบอกเรา ต้องการนำเราให้เดินไปในทางที่ถูกต้องที่จะไม่ทำให้เราต้องเสียใจในภายหลัง ในพระคัมภีร์บอกว่าถ้าหากเราไม่รู้ว่าจะทำยังไง ถ้าหากเราขาดสติปัญญา ก็ให้เราขอต่อพระเจ้า (ยากอบ 1:5-8) พระเจ้าต้องการเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราได้รู้ แต่ที่เราไม่รู้น้ำพระทัยของพระองค์นั้น ปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระเจ้า แต่อยู่ที่เราเองต่างหาก อยู่ที่เราไม่รู้วิธีว่าจะให้พระเจ้าทรงนำเรายังไง

ใน สุภาษิตบทที่ 16:1 - 9 ซาโลมอนผู้ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ฉลาดที่สุดในโลกได้บอกความจริงบางอย่างให้เราได้รู้ หลาย ๆ คนมักคิดว่าชีวิตนี้เป็นของเราเอง เราจะทำอะไร คิดอะไรก็ได้ ความล้มเหลวหรือความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะน้ำมือของเรา แต่ซาโลมอนได้บอกความจริงอย่างหนึ่งให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่า แท้จริงแล้วทุก ๆ อย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้นั้น พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์องค์นี้เป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง มนุษย์เราสามารถคิดทำอะไรก็ได้ แต่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นมาจากพระเจ้าเท่านั้น (ข้อ 1) ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แล้ว ทางที่ดีที่สุดก็คือ เราควรจะยอมให้พระเจ้าทรงนำย่างเท้าของเรา เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานความสำเร็จให้นั่นเอง

คู่มือตัดสินใจ

1. ยอมรับว่าเราต้องการการทรงนำจากพระเจ้า

ไม่มีใครชอบให้คนบงการ ไม่มีใครชอบถูกสั่งว่าให้ทำอะไร เราทุกคนชอบความเป็นอิสระ เราเชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่เมื่อถึงยามที่เราประสบปัญหา ถึงยามที่เราไม่รู้ว่าจะหาทางออกได้อย่างไร อย่างแรกที่เราควรทำก็คือ เราต้องถ่อมใจของเราลงและยอมรับการช่วยเหลือจากพระเจ้า ในสดุดี 25:9 บอกไว้ว่า “พระองค์ทรงนำคนที่ถ่อมใจไปในสิ่งที่ถูก และทรงสอนพระมรรคาของพระองค์แก่คนที่ถ่อมใจ” ถ้าเราทำในสิ่งที่ตนเองต้องการ เราก็จะพบกับความยุ่งเหยิง แต่พระเจ้าทรงอยากนำเรา พระองค์อยากให้เราตัดสินใจถูก อยากให้เรารู้น้ำพระทัยพระองค์ พระเจ้าไม่ได้เล่นซ่อนหา พระองค์ต้องการบอกเรา บอกว่ามีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตเรา ไม่มีอะไรดีสำหรับพ่อแม่ที่เห็นลูกโตขึ้นและตัดสินใจแต่ในสิ่งที่ถูก พระเจ้าก็เช่นกัน พระองค์อยากเห็นลูกของพระองค์ทุกคนเจอแต่สิ่งที่ดีที่สุด ดังนั้น จงยอมให้พระเจ้าเป็นผู้นำทางชีวิต เพื่อที่เราจะได้เดินในทางที่ถูกต้อง

2. ทูลขอการทรงนำจากพระเจ้า

เมื่อเราต้องเผชิญกับปัญหา หรืออยู่ในภาวะที่จะต้องตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่าง แน่นอนว่าเราสามารถคิดวางแผนหาหนทางต่าง ๆ เองได้ แต่ใน สุภาษิต ข้อ 16:9 บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้นำทาง เป็นผู้กำหนดทุก ๆ ย่างเท้าของเรา จึงเป็นการดีที่เราจะทูลขอการทรงนำจากพระองค์ และพระเจ้าได้ให้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อนำทางชีวิตของเรา ดังนี้

2.1 หลักการในพระคัมภีร์

พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า พระคัมภีร์เป็นความจริง แม้ว่าจะมีการเขียนพระคัมภีร์มาแล้วนับพันปีก็ตาม แต่เนื้อหาต่าง ๆ นั้นไม่เคยล้าสมัยเลย สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราแต่ละคนได้เป็นอย่างดี เนื้อหาในพระคัมภีร์นั้นไม่ได้บอกแค่หนทางที่จะนำเราไปสวรรค์เท่านั้น แต่ยังบอกเราว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรก่อนไปสวรรค์อีกด้วย ดังนั้น เมื่อมีคำถามใด ๆ เข้ามา เราควรจะถามตัวเองก่อนว่าสิ่งนั้นขัดกับหลักพระคัมภีร์หรือไม่ ตัวอย่างเช่น

- เราอยากจะแต่งงาน แต่แฟนเรายังไม่เชื่อพระเจ้า

คำตอบคือ ไม่ เพราะพระคัมภีร์บอกไว้อย่างชัดเจนว่าอย่าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ (2 โครินธ์ 6:14)

- เล่นหวย เล่นการพนันได้ไหม

คำตอบคือ ไม่ เพราะพระเยซูตรัสไว้ในลูกา 12:15 ว่า “จงระวังให้ดี! จงระวังตนจากความโลภทุกชนิด ชีวิตคนเราไม่ได้อยู่ที่การมีทรัพย์สิ่งของเหลือเฟือ”

- เที่ยวผู้หญิงได้ไหม เสพยาได้ไหม

คำตอบคือ ไม่ เพราะใน 1 โครินธ์ 6:18 – 20 บอกให้เราหลีกหนีจากการผิดศีลธรรมทางเพศ และร่างกายเราเป็นพระวิหารของพระเจ้า ดังนั้นเราควรดูแลร่างกายของเราให้ดี

ข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างบางประการเท่านั้น ยังมีแนวทางในการดำเนินชีวิตต่าง ๆ อีกมากมายในพระคัมภีร์ ดังนั้น ให้เราระลึกไว้เสมอว่า เราต้องไม่ทำสิ่งใดก็ตามที่ขัดกับหลักการของพระคัมภีร์ เพราะนี่คือน้ำพระทัยที่เปิดเผยของพระเจ้าที่พระองค์ต้องการให้เราทุกคนทำตาม

คู่มือตัดสินใจ

2.2 ขอคำแนะนำจากคนมีปัญญา

ใน สุภาษิต 15:22 บอกว่าการมีที่ปรึกษาหลายคนจะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ เหมือนกับคำพังเพยที่บอกว่า สองหัวย่อมดีกว่าหัวเดียว การขอคำปรึกษาจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์อาจจะช่วยให้เรามองเห็นทางออกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หลายครั้งการปรึกษาผู้รู้ก็ทำให้เราล้มเหลวได้เช่นเดียวกันถ้าหากเราหาคนปรึกษาผิด รับฟังคำแนะนำที่ผิด เช่น ถ้าเรากำลังคิดจะหย่า อย่าไปขอคำปรึกษาจากคนที่เคยหย่ามาแล้ว 5 ครั้ง หรือถ้าเราต้องการคำปรึกษาปัญหาทางด้านการเงิน อยากไปขอคำปรึกษาจากคนที่เคยล้มละลาย เป็นต้น เคล็ดลับในการขอคำปรึกษาจากผู้อื่นก็คือ ก่อนจะไปพบคน ๆ นั้น เราควรถามคำถามตัวเองดังนี้

- เขาเคยไปในจุดหมายที่เราต้องการไปไหม

- เขาไปในทิศทางเดียวกับที่เราต้องการไปไหม

- เขาได้รับในสิ่งเดียวกันกับที่เราต้องการได้รับไหม

- เขาเดินกับพระเจ้าในทางเดียวกับที่เราอยากเดินกับพระองค์ไหม

สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคำปรึกษานั้นต้องสอดคล้องกับพระคำของพระเจ้า และสิ่งที่เราจะตัดสินใจทำนั้นต้องถวายเกียรติแด่พระองค์ และนั่นถึงจะเป็นคำปรึกษาที่ใช้การได้

2.3 พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตรัสในใจ

เมื่อพระเยซูทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระองค์ได้ทรงประทานผู้ช่วยให้กับผู้เชื่อทุกคน นั่นก็คือพระวิญญาณบริสุทธ์ซึ่งพระองค์ทรงสถิตอยู่ในผู้เชื่อทุกคน จากที่เคยกล่าวไว้ข้างต้นว่าพระเจ้าให้หลักการในพระคัมภีร์เป็นเครื่องมือเมื่อเราต้องการเหตุและผลในการตัดสินใจ เพื่อที่เราจะได้ไม่ตกในกับดักกับสิ่งที่เราคิดว่าเราควรทำ แต่สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น พระองค์จะป้องกันอารมณ์ของเรา พระองค์จะป้องกันเราจากสิ่งที่เราคิดว่าเราควรทำ เราต้องเอา 2 สิ่งนี้รวมกันเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อที่เราจะได้รู้น้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับสิ่งนั้นว่าเราควรทำหรือไม่

2.4 สันติสุขภายในใจ

สันติสุขภายในจิตใจเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยยืนยันการตัดสินใจของเรา แต่สันติสุขนี้ต้องเต็ม 100% เท่านั้น ไม่ใช่ 99% เพราะพระเจ้าไม่เคยนำให้เราทำสิ่งใดโดยไม่ให้สันติสุขของพระองค์ครอบครองใจเรา

เมื่อเราเจอสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ ก่อนที่เราจะลงมือตัดสินใจทำอะไรก็ตาม อยากให้เราถามคำถาม 3 ข้อ คือ

- ถามพระเจ้าว่า พระองค์ทรงต้องการอะไร?

- ถามคนรอบข้างว่า คิดยังไง?

- ถามตัวเองว่า เราได้ยินพระเจ้าตรัสอะไร?

แม้ว่าสิ่งต่าง ๆ ที่ได้กล่าวข้างต้นนั้นจะเป็นสิ่งที่ดี เป็นเหมือนคู่มือเพื่อช่วยเราในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก แต่ข้างต้นเป็นเพียงส่วนที่ง่าย ข้อต่อไปคือส่วนที่ยาก แต่เป็นส่วนที่สำคัญสำหรับการนำคู่มือการตัดสินใจข้างต้นไปใช้

คู่มือตัดสินใจ

3. เชื่อและทำตามพระคำพระเจ้า

หลายครั้งเราไม่รู้ว่าพระเจ้าจะนำในสถานการณ์นี้ที่เราเจอได้อย่างไร นั่นเป็นเพราะเรายังไม่ยอมทำในสิ่งที่เรารู้ว่าเราควรทำก่อน น้ำพระทัยพระเจ้ามี 2 แบบ คือ แบบเปิดเผย กับ แบบที่ซ่อนเอาไว้ ถ้าเราไม่ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าที่พระองค์บอกเอาไว้ในพระคัมภีร์ ถ้าเราไม่ทำตามน้ำพระทัยแบบทั่วไปของพระองค์ก่อน เราก็ไม่ควรคาดหวังให้พระเจ้าเปิดเผยน้ำพระทัยที่ซ่อนอยู่นั้น เราจะรู้น้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับวันพรุ่งนี้ก็ต่อเมื่อเราทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับวันนี้แล้วเท่านั้น ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถหาทางออกได้ เราต้องถามตัวเองว่าเราได้ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า 100% หรือยัง เช่น ถ้าเราขโมยสิบลดพระเจ้า ถ้าเราทำผิดบาปทางเพศ ถ้าเราไม่ทำตามสิ่งที่พระคัมภีร์บอก เมื่อเป็นแบบนี้แล้วเรายังคาดหวังให้พระเจ้านำเราอีกหรือ?

สำหรับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้า คนที่ยังไม่เป็นคริสเตียน ถ้าหากต้องการให้พระเจ้านำย่างเท้าของคุณ นี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าในวันนี้สำหรับคุณ ใน 1 ทิโมธี 2:4 บอกว่า “พระองค์ทรงประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดและรู้ความจริง“ พระเจ้าอยากให้ทุกคนรอด นี่คือน้ำพระทัยพระเจ้า ดังนั้นถ้าอยากให้พระเจ้าทรงนำชีวิตของคุณ คุณต้องทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าก่อน คือรู้จักพระองค์ แล้วพระเจ้าจะเปิดเผยน้ำพระทัยที่เราไม่รู้นั้น พระเจ้าอยากให้คุณรู้จักพระองค์วันนี้ เพื่อที่พระองค์จะได้สามารถนำชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้ได้

สุดท้ายนี้อยากให้เราถามตัวเองว่า เราจะให้อะไรนำชีวิตของเรา ถ้าให้พระเจ้านำ พระองค์ทรงรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ และพระองค์ไม่ใช่ให้แค่สิ่งดี แต่ทรงให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา คำถามคือ แล้วคุณทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับวันนี้แล้วหรือยัง?

“แผนงานความคิดเป็นของมนุษย์ แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระยาห์เวห์” สุภาษิต 16:1


ถ้าหากสนใจอยากรู้เรื่องราวของการเป็นคริสเตียน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน หรือถ้าหากมีคำถามก็สามารถเมลมาสอบถามได้ที่ christiansiam@gmail.com

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com