พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> บทความคริสเตียน > ทำไมต้องไปโบสถ์ ในเมื่อสามารถอยู่บ้านและดู Online ได้

ทำไมต้องไปโบสถ์ ในเมื่อสามารถอยู่บ้านและดู Online ได้

โดย พายุแห่งความเปรมปรีดิ์

ปัจจุบันเราใช้เวลาค่อนข้างมากไปกับโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการเล่น Facebook การแชต Line กับเพื่อน ๆ การซื้อของ Online ต่าง ๆ หรือแม้แต่การหาเพื่อน หาแฟนทางออนไลน์ก็เป็นเรื่องปกติ เมื่อเราเข้าไปในโลกของอินเตอร์เน็ต เราก็จะพบกับทุกสิ่งที่เราต้องการได้ ในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ เกี่ยวกับศาสนาก็เช่นเดียวกัน มีเว็บไซต์ต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย ทำให้เราสามารถเข้าไปดูการนมัสการที่โบสถ์แบบออนไลน์ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ถ้าเป็นแบบนี้แล้วทำไมต้องไปโบสถ์อีก ในเมื่อสามารถอยู่บ้านและดู Online ได้

ประโยชน์ของการที่คริสตจักรต่าง ๆ มีการถ่ายทอดสดการนมัสการ การเทศนา หรือแม้แต่สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ ก็เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น

1. เพื่อให้สมาชิกที่ไม่สามารถไปได้ในอาทิตย์นั้น ๆ ไม่ขาดการนมัสการ

2. เพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาเรื่องราวของพระเยซู เรื่องราวเกี่ยวกับคริสเตียนได้ ก่อนที่จะเข้าไปร่วมที่คริสตจักรจริง ๆ ในวันอาทิตย์

สำหรับคำถามที่ว่า ทำไมต้องไปโบสถ์ในเมื่อสามารถดู Online ได้ นั้น ก็เพราะว่า

1. เป็นคำสั่งที่ไม่ให้เราขาดการประชุม

ฮิบรู 10: 25 อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัย แต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว


2. เพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกัน เพราะคริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์
เราไปโบสถ์ไม่ใช่เพื่อจะแค่รับข้อมูลข่าวสารเท่านั้น แต่พระเจ้าต้องการให้เราเสริมสร้างกันและกัน เพราะเราต่างก็เป็นอวัยวะของกายเดียวกัน โดยมีพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศีรษะของกายนั้น
1 โครินธ์ 12:25
เพื่อไม่ให้มีการแตกแยกกันในร่างกาย แต่ให้อวัยวะต่าง ๆ มีความห่วงใยแบบเดียวกันต่อกันและกัน

โคโลสี 1:18
พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสตจักร
เอเฟซัส 1:23
คริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์ ซึ่งเป็นความบริบูรณ์ของพระองค์ ผู้ทรงเติมทุกอย่างในทุกแห่งให้เต็มบริบูรณ์


อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าปัจจุบันการหาเพื่อน หาคู่ทางออนไลน์เป็นเรื่องปกติ เมื่อเรารู้จักผ่านทางออนไลน์แล้ว หลังจากนั้นก็จะต้องนัดเจอกันเพื่อจะได้รู้จักกันมากขึ้น และถ้าเป็นที่ถูกใจ สถานะก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ จากเพื่อนเป็นแฟน และแต่งงานกัน จะเห็นได้ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นจะไม่สามารถหยุดอยู่ที่การออนไลน์ได้ สุดท้ายก็ต้องมาพบปะกันถ้าหากอยากจะรู้จักกันมากขึ้น เรื่องของการไปโบสถ์ก็เช่นเดียวกัน เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า และระหว่างเรากับพี่น้องคริสเตียน ซึ่งไม่สามารถหยุดอยู่ในโลกออนไลน์ได้ ดังนั้นการไปโบสถ์จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราผู้เชื่อจำเป็นต้องไปทุก ๆ อาทิตย์ เพราะคริสตจักรคือสิ่งที่พระเยซูทรงตั้งเอาไว้ (มัทธิว 16:18) เพื่อเป็นเครื่องมือให้คนได้รับความรอด (มัทธิว 28:18-20; กิจการ 1:8) และพระเยซูคริสต์เองทรงสละพระชนม์ของพระองค์เพื่อคริสตจักร (เอเฟซัส 5:25) ไม่เพียงเท่านี้ คริตจักรยังเป็นเจ้าสาวที่พระเยซูจะเสด็จกลับมารับในวันสุดท้ายอีกด้วย (วิวรณ์ 19:7-9) ในเมื่อพระเยซูทรงให้ความสำคัญกับคริสตจักรขนาดนี้ แล้วเราซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์กลับไม่ให้ความสำคัญกับการไปโบสถ์ เราอาจจะต้องหันมาถามตัวเองว่า เราเชื่อในพระเยซูคริสต์จริงหรือ?

ถ้าหากสนใจอยากรู้เรื่องราวของการเป็นคริสเตียน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน หรือถ้าหากมีคำถามก็สามารถเมลมาสอบถามได้ที่ christiansiam@gmail.com

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com