พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

> บทความคริสเตียน > พระเยซูต่างจากผู้นำศาสนาอื่น ๆ อย่างไร

พระเยซูต่างจากผู้นำศาสนาอื่น ๆ อย่างไร

โดย พายุแห่งความเปรมปรีดิ์

เราคงคุ้นเคยกับศาสนาต่าง ๆ ในโลกเป็นอย่างดี รวมทั้งรู้จักผู้นำของแต่ละศาสนาบ้างไม่มากก็น้อย แต่อยากให้ลองมาดูว่าพระเยซูแตกต่างจากผู้นำศาสนาอื่น ๆ อย่างไร ซึ่งความแตกต่างนี้แสดงออกมาได้อย่างเด่นชัด ดังนี้

1. พระเยซูบอกว่าตนเองคือพระเจ้า

ไม่มีศาสดาคนไหนในโลกที่กล้าอ้างตัวเองว่าเป็นพระเจ้าเหมือนพระเยซู และพระเยซูไม่ได้แค่พูดเท่านั้น แต่พระองค์ได้สำแดงพระลักษณะของพระเจ้าออกมาให้คนในสมัยนั้นได้เห็นอย่างชัดเจน เช่น การรักษาโรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาคนตาบอดแต่กำเนิดให้มองเห็น รักษาคนโรคเรื้อนให้หาย การทำให้คนตายกลับฟื้นมีชีวิตอีก เป็นต้น ไม่เพียงแต่การรักษาโรคเท่านั้น พระองค์ยังทรงสำแดงการอัศจรรย์เหนือธรรมชาติ

เช่น การห้ามลมพายุให้สงบ การสาบต้นมะเดื่อให้เหี่ยวเฉาไป หรือแม้กระทั่งสามารถบอกชาวประมงอาชีพว่าให้จับปลาตรงไหนถึงจะได้ปลามาก ทั้ง ๆ ที่พระองค์เป็นเพียงลูกช่างไม้เท่านั้น ไม่เพียงเท่านี้ พระองค์ยังทรงสำแดงสิทธิอำนาจของพระองค์เหนือผีมารวิญญาณชั่วต่าง ๆ โดยผ่านการขับผีออกจากคนที่ถูกมันสิง จะมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่มีฤทธิ์อำนาจทำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ซึ่งเราไม่เคยเห็นผู้นำศาสนาไหนทำสิ่งเหล่านี้เลย

ที่มา : https://www.bible-history.com/new-testament/baptism-of-jesus-bethabara.html/

2. พระเยซูดำเนินชีวิตที่ไม่มีบาป

ไม่มีศาสดาคนไหนในโลกที่บอกว่าตั้งแต่เกิดมา ตนเองไม่เคยทำบาป พระเยซูทรงเป็นเพียงผู้เดียวที่ไม่เคยทำบาป แม้แต่ผีมารวิญญาณชั่วที่พระเยซูขับไล่มันออกไปยังบอกว่าพระเยซูบริสุทธิ์ ไม่มีบาป ในมาระโก 1:24 บอกว่า “มันร้องตะโกนว่า “พระเยซูชาวนาซาเร็ธ พระองค์มายุ่งกับเราทำไม? พระองค์จะมาทำลายเราหรือ? ข้ารู้ว่าพระองค์เป็นใคร พระองค์เป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้า” หรือแม้แต่สาวกของพระเยซูอย่างเปโตรที่ติดตามพระเยซูอย่างใกล้ชิดยังบอกว่าพระองค์ไม่มีบาป ใน 1 เปโตร 2:22 บอกว่า “พระองค์ไม่ได้ทรงทำบาปเลย และไม่พบการล่อลวงในพระโอษฐ์ของพระองค์เลย” ถ้าพระเยซูทรงทำบาป ถ้าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้า เปโตรคนนี้ก็คงไม่กล้าตายอย่างทรมานเพื่อพระนามของพระเยซูเป็นแน่ นี่จึงเป็นข้อยืนยันอย่างดีว่าพระเยซูทรงดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ ไม่มีบาป และสาวกของพระองค์ก็ยอมตายเพื่อจะเป็นพยานในสิ่งนี้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า

3. พระเยซูบอกว่าทรงเป็นทางที่จะหลุดพ้นบาป

ศาสดาต่าง ๆ ในโลกล้วนแล้วแต่พยายามที่จะบอกทางแห่งการหลุดพ้น แต่ไม่มีศาสดาคนไหนในโลกบอกว่าตนเองเป็นทางที่จะหลุดพ้นนั้น มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่บอกว่าพระองค์ทรงเป็นทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากบาปได้ เพราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ในโรม 5:8 บอกเราว่า “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา” พระเยซูทรงจ่ายราคาโทษบาปแทนเราแล้ว หน้าที่เราก็แค่ยอมรับของขวัญนี้จากพระองค์เท่านั้น

4. พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนม์จากความตาย

พระเยซูทรงบอกให้สาวกและคนอื่น ๆ รู้ว่าพระองค์จะต้องตาย และหลังจากนั้น 3 วัน พระองค์จะเป็นขึ้นมาจากความตายอีกครั้ง พระเยซูได้ประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และสิ่งนี้ก็จะเป็นอีกสิ่งที่พิสูจน์ความเป็นพระเจ้าของพระองค์ พวกปุโรหิตและเจ้าหน้าที่โรมก็รู้ว่าพระเยซูประกาศว่าตนเองจะฟื้นจากตาย จึงได้ทำอุโมงค์ฝังศพให้แน่นหนาและประทับตราปิดผนึกเอาไว้ นอกจากนี้ยังส่งทหารไปเป็นยามเฝ้าปากอุโมงค์อีก อย่างไรก็ตาม ในวันที่สามพระเยซูก็ทรงฟื้นขึ้นจากตาย และทรงสำแดงให้คนเห็นกว่าห้าร้อยคนในคราวเดียวกัน นี่จึงเป็นสิ่งที่แตกต่างจากศาสดาคนอื่น ๆ ซึ่งไม่มีใครกล้าประกาศตนว่าจะตายเมื่อไร และจะฟื้นจากตายเมื่อไร เพราะมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้

5. พระเยซูทรงเชิญชวนให้ทุกคนมารู้จักกับพระองค์

ไม่มีศาสดาคนไหนในโลกที่ออกมาเชิญชวนว่าให้มาทำความรู้จักกัน ให้มาเป็นเพื่อนกันเหมือนพระเยซู พระเยซูทรงเชิญคนบาปทุกคนให้มาหาพระองค์ และพระองค์ทรงเรียกคนที่มาหาพระองค์ว่า “สหาย” และให้ทุกคนที่รู้จักพระเยซูมีสิทธิเป็นบุตรของพระเจ้า พระเยซูต้องการให้ทุกคนรู้จักกับพระองค์ เพื่อจะได้รับการยกโทษบาปและได้ไปสวรรค์ อยู่กับพระองค์เป็นนิจนิรันดร์ ซึ่งไม่มีศาสดาคนไหนในโลกได้เชื้อเชิญเราแบบนี้

ทุกวันนี้พระเยซูยังทรงเชิญชวนเราทุกคนให้มารู้จักกับพระองค์เป็นการส่วนตัว เพื่อจะได้รับการยกโทษบาป เพราะพระองค์ทรงเป็นทางเดียวที่จะพาเราไปสวรรค์ได้

ที่มา : http://www.mytinyphone.com/wallpaper/257494/

ถ้าต้องการรู้เรื่องราวของพระเยซูมากขึ้น สามารถอ่านบทความ “รู้จักพระเยซู” ได้ หรือหากต้องการรู้จักกับพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัว ต้องการเป็นเพื่อนกับพระองค์ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “เป็นคริสเตียนได้อย่างไร”

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com