พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดเชียงใหม่ > อำเภอเมืองเชียงใหม่

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดเชียงใหม่ - อำเภอเมืองเชียงใหม่

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอเมืองเชียงใหม่

คริสตจักรชีโลห์เพรสไบทีเรียนเชียงใหม่


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2530
ถนน
หมื่นด้ามพล้าคด ซอย 7
ตำบล
ช้างเผือก
อำเภอ
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
กิตติ ชูวิทย์เจริญกิจ
โทรศัพท์
08 1024 7167


รายละเอียดคริสตจักรชีโลห์เพรสไบทีเรียนเชียงใหม่

 

คริสตจักรศิริวัฒนา


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2455
ถนน
ป่าตัน
ตำบล
ป่าตัน
อำเภอ
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
ศบ.ศจ.ประสงค์ ทองเณร
โทรศัพท์
08 4615 8786


รายละเอียดคริสตจักรศิริวัฒนา

 

คริสตจักรคลองเงิน


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2551
ถนน
ชลประทาน
ตำบล
ป่าตัน
อำเภอ
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
ชัยพร แซ่ต๋า
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรคลองเงิน

 

คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2411
ถนน
เจริญราษฎร์
ตำบล
วัดเกต
อำเภอ
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
ปรินดา มะโนวงศ์
โทรศัพท์
053 243072


รายละเอียดคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่

 

คริสตจักรเด่นดำรงธรรม


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2440
ถนน
ลำพูน
ตำบล
วัดเกต
อำเภอ
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
ปัทมา ยะอินทร
โทรศัพท์
089 2621305


รายละเอียดคริสตจักรเด่นดำรงธรรม

 

คริสตจักรจีนเชียงใหม่


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2495
ถนน
เจริญราษฎร์
ตำบล
วัดเกต
อำเภอ
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
ศจ.ทวีชัย เอื้ออริยกุล
โทรศัพท์
053 242040


รายละเอียดคริสตจักรจีนเชียงใหม่

 

คริสตจักรพระพรเชียงใหม่


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2530
ถนน
ทุ่งโฮเต็ล
ตำบล
วัดเกต
อำเภอ
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
ศจ.ดร.บุญประเสริฐ วิจิตรากุล
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรพระพรเชียงใหม่

 

คริสตจักรพระคุณยูนเอินเชียงใหม่


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2550
ถนน
รัตนโกสินทร์
ตำบล
วัดเกต
อำเภอ
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
วิจิตร แซ่หู
โทรศัพท์
094 6013898


รายละเอียดคริสตจักรพระคุณยูนเอินเชียงใหม่

 

คริสตจักรห้วยแก้ว


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2490
ถนน
ห้วยแก้ว
ตำบล
สุเทพ
อำเภอ
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
ปรัชญา ไชยสิทธิ์
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรห้วยแก้ว

 

คริสตจักรพายัพ


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2538
ถนน
มหาวิทยาลัยพายัพ
ตำบล
หนองป่าครั่ง
อำเภอ
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
ธีรพงษ์ ชัยศรี
โทรศัพท์
053 851059


รายละเอียดคริสตจักรพายัพ

 

คริสตจักรธรรมประทีป


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2538
ถนน
ธนุษย์พงษ์
ตำบล
หนองป่าครั่ง
อำเภอ
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
พิชาญ ชัยธิ
โทรศัพท์
053 304019


รายละเอียดคริสตจักรธรรมประทีป

 

คริสตจักรแสงประทีป


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2544
ถนน
หนองประทีป
ตำบล
หนองป่าครั่ง
อำเภอ
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
ศรีวิไล ตื้อจันทร์ตา
โทรศัพท์
086 4281910


รายละเอียดคริสตจักรแสงประทีป

 

คริสตจักรเด่นพระพร


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2553
ถนน
หมู่ 3
ตำบล
หนองหอย
อำเภอ
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
วุฒิกร ดวงสว่าง
โทรศัพท์
088 2630860


รายละเอียดคริสตจักรเด่นพระพร

 

คริสตจักรกำแพงงามอาข่าเชียงใหม่


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2554
ถนน
สุริวงค์
ตำบล
หายยา
อำเภอ
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
รศบ.ธวัชชัย ยอดปา
โทรศัพท์
080 1277857


รายละเอียดคริสตจักรกำแพงงามอาข่าเชียงใหม่

 

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com