พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13

> สื่อคริสเตียน Online > ฟังคำเทศนาย้อนหลัง

ฟังคำเทศนาย้อนหลัง

ท่านสามารถฟังคำเทศนาย้อนหลังของคริสตจักรต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. คริสตจักรร่มเย็น - http://www.romyenchurch.org/Home/index.php/sermon/sermon-on-sunday

2. Grace City Bangkok - https://www.youtube.com/channel/UChVP7-fdJRfzQrf_lpOuXUA/videos


ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online