พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดเชียงใหม่ > อำเภอเชียงดาว

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดเชียงใหม่ - อำเภอเชียงดาว

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอเชียงดาว

คริสตจักรไตรสภาวคาม


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2485
ถนน
หมู่ 5 บ้านไตรสภาวคาม
ตำบล
ปิงโค้ง
อำเภอ
เชียงดาว
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
พรศักดิ์ พงศ์สิริวิโรจน์
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรไตรสภาวคาม

 

คริสตจักรแกน้อย


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2526
ถนน
หมู่ 9
ตำบล
เมืองนะ
อำเภอ
เชียงดาว
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
ทวีชัย สืบสกุลคริสต์
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรแกน้อย

 

คริสตจักรบ้านอรุโณทัย


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2525
ถนน
บ้านอรุโณทัย
ตำบล
เมืองนะ
อำเภอ
เชียงดาว
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
เทียนโซ่ว แซ่หลี่
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรบ้านอรุโณทัย

 

คริสตจักรเมืองนะบ้านจองคำ


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2524
ถนน
หมู่ 8 บ้านจองคำ
ตำบล
เมืองนะ
อำเภอ
เชียงดาว
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
พรชัย เจริญตามบัญญัติ
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรเมืองนะบ้านจองคำ

 

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com