พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > กรุงเทพมหานคร > เขตบางรัก > คริสตจักรเทียนสั่ง

คริสตจักรเทียนสั่ง

1 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 

สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย


คริสตจักรเทียนสั่ง

ปีก่อตั้ง
2523
ถนน
มหานคร
แขวง
มหาพฤฒาราม
เขต
บางรัก
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
วินัย พฤฒิสัตยากูล
โทรศัพท์
0 2633 0245
อีเมล์
Website

 

ตารางการนมัสการ

วันศุกร์

19.00 น. - 21.00 น.
อธิษฐานเผื่อประเทศไทย/พันธกิจต่างๆ

วันอาทิตย์

09.30 น. - 11.15 น.
ศึกษาพระคัมภีร์ (ผู้ใหญ่)
10.15 น. - 11.00 น.
นมัสการด้วยเสียงเพลง
11.00 น. - 12.00 น.
บรรยายธรรม
13.00 น. - 14.30 น.
กลุ่มสร้างสรรค์

วันอาทิตย์ (ภาคเด็ก)

09.30 น. - 10.30 น.
คริสตจักรลูกแกะ
11.00 น. - 11.50 น.
เรียนพระคัมภีร์

แผนที่คริสตจักรเทียนสั่ง

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com