พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > กรุงเทพมหานคร > เขตบางรัก

รายชื่อคริสตจักรในเขตบางรัก

 

รายชื่อคริสตจักรในเขตบางรัก

 

คริสตจักรเทียนสั่ง


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2523
ถนน
มหานคร
แขวง
มหาพฤฒาราม
เขต
บางรัก
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
วินัย พฤฒิสัตยากูล
โทรศัพท์
0 2633 0245


รายละเอียดคริสตจักรเทียนสั่ง

 

คริสตจักรสะพานเหลือง


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2439
ถนน
พระราม 4
แขวง
มหาพฤฒาราม
เขต
บางรัก
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
วิศิษฏ์ ลิ้มพัฒนวงศา
โทรศัพท์
0 2234 4748


รายละเอียดคริสตจักรสะพานเหลือง

 

คริสตจักรที่ 2 สามย่าน


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2421
ถนน
พระราม 4
แขวง
มหาพฤฒาราม
เขต
บางรัก
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
ประสาทพงษ์ ปันสวย
โทรศัพท์
0 2233 4238


รายละเอียดคริสตจักรที่ 2 สามย่าน

 

คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2445
ถนน
สุรศักดิ์
แขวง
สีลม
เขต
บางรัก
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
ภากร มังกรพันธุ์
โทรศัพท์
0 2236 4500


รายละเอียดคริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์

 

คริสตจักรสาธร


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2462
ถนน
สาธรเหนือ
แขวง
สีลม
เขต
บางรัก
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
หนึ่งฤทัย สามติ๊บ
โทรศัพท์
0 2233 4884


รายละเอียดคริสตจักรสาธร

 

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com