พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดพะเยา > อำเภอเชียงคำ

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดพะเยา - อำเภอเชียงคำ

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอเชียงคำ

คริสตจักรชัยบริบูรณ์


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2530
ถนน
หมู่ 8 บ้านสบแวน
ตำบล
เชียงบาน
อำเภอ
เชียงคำ
จังหวัด
พะเยา
ติดต่อ
ผป.ชัยยศ แฉ่งสูงเนิน
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรชัยบริบูรณ์

 

คริสตจักรพระกิตติคุณน้ำแวน


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2502
ถนน
หมู่ 12 บ้านสันเวียงทอง
ตำบล
น้ำแวน
อำเภอ
เชียงคำ
จังหวัด
พะเยา
ติดต่อ
เอกพงษ์ ศรีวงษ์
โทรศัพท์
081-9924655


รายละเอียดคริสตจักรพระกิตติคุณน้ำแวน

คริสตจักรพระกิตติคุณไทยทุ่งเย็น


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2522
ถนน
หมู่ 1 บ้านทุ่งเย็น
ตำบล
แม่ลาว
อำเภอ
เชียงคำ
จังหวัด
พะเยา
ติดต่อ
ประสิทธิ์ คำดี
โทรศัพท์
090-0502641


รายละเอียดคริสตจักรพระกิตติคุณไทยทุ่งเย็น

คริสตจักรพันธกิจร่องส้าน


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2520
ถนน
หมู่ 21 บ้านร่องส้าน
ตำบล
ร่มเย็น
อำเภอ
เชียงคำ
จังหวัด
พะเยา
ติดต่อ
วสก อังกูรพร
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรพันธกิจร่องส้าน

คริสตจักรเวียงเชียงคำ


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2457
ถนน
หมู่ 7
ตำบล
เวียง
อำเภอ
เชียงคำ
จังหวัด
พะเยา
ติดต่อ
นิรันดร์ เมืองชื่น
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรเวียงเชียงคำ

คริสตจักรเนินสามัคคี


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2539
ถนน
หมู่ 1
ตำบล
อ่างทอง
อำเภอ
เชียงคำ
จังหวัด
พะเยา
ติดต่อ
สมพร นารีรักษ์
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรเนินสามัคคี

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com