พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดน่าน > อำเภอปัว

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดน่าน - อำเภอปัว

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอปัว

คริสตจักรแดนดำรงธรรม์


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2547
ถนน
หมู่ 7 บ้านแดนพนา
ตำบล
ไชยวัฒนา
อำเภอ
ปัว
จังหวัด
น่าน
ติดต่อ
จิราวุฒิ เหรียญสุวรรณ
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรแดนดำรงธรรม

 

คริสตจักรสัมพันธ์บ้านตาหลวง


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2540
ถนน
หมู่ 5
ตำบล
ป่ากลาง
อำเภอ
ปัว
จังหวัด
น่าน
ติดต่อ
ประวันวิทย์ คณิตสากล
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรสัมพันธ์บ้านตาหลวง

คริสตจักรบ้านป่ากลาง


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2511
ถนน
หมู่ 7
ตำบล
ป่ากลาง
อำเภอ
ปัว
จังหวัด
น่าน
ติดต่อ
ปัญญา คีรีสัตยกุล
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรบ้านป่ากลาง

คริสตจักรพรสวรรค์


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2503
ถนน
หมู่ 10 บ้านพรสวรรค์
ตำบล
สถาน
อำเภอ
ปัว
จังหวัด
น่าน
ติดต่อ
พเยาว์ บุญเทพ
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรพรสวรรค์

คริสตจักรปัวแบ๊บติสต์


สังกัดสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไท

ปีก่อตั้ง
2505
ถนน
หมู่ 10
ตำบล
สถาน
อำเภอ
ปัว
จังหวัด
น่าน
ติดต่อ
วิลันดา คิม
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรปัวแบ๊บติสต์

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com