พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดนครสวรรค์ > อำเภอเมืองนครสวรรค์

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดตาก - อำเภอเมืองนครสวรรค์

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอเมืองนครสวรรค์

คริสตจักรวิถีสวรรค์


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2534
ถนน
หมู่ 10
ตำบล
นครสวรรค์ตก
อำเภอ
เมืองนครสวรรค์
จังหวัด
นครสวรรค์
ติดต่อ
ศจ.สมปอง ผุดผ่อง
โทรศัพท์
056-310834


รายละเอียดคริสตจักรวิถีสวรรค์

 

คริสตจักรสามัคคี


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2533
ถนน
สวรรค์วิถี
ตำบล
นครสวรรค์ตก
อำเภอ
เมืองนครสวรรค์
จังหวัด
นครสวรรค์
ติดต่อ
ยุพิน แสนสวาท
โทรศัพท์
056-220551


รายละเอียดคริสตจักรสามัคคี

 

คริสตจักรนครสวรรค์


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2495
ถนน
แสงสวรรค์
ตำบล
ปากน้ำโพ
อำเภอ
เมืองนครสวรรค์
จังหวัด
นครสวรรค์
ติดต่อ
อ. สมศักดิ์ พงษ์ธัญญกรณ์
โทรศัพท์
056-222141


รายละเอียดคริสตจักรนครสวรรค์

 

คริสตจักรพระพรนครสวรรค์


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2554
ถนน
รังสีโยทัย
ตำบล
วัดไทรย์
อำเภอ
เมืองนครสวรรค์
จังหวัด
นครสวรรค์
ติดต่อ
อ.พิชิต สุปัญโญ
โทรศัพท์
063-5257474


รายละเอียดคริสตจักรพระพรนครสวรรค์

 

คริสตจักรสันติสุข (หนองปลิง)


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2548
ถนน
หมู่ 2
ตำบล
หนองปลิง
อำเภอ
เมืองนครสวรรค์
จังหวัด
นครสวรรค์
ติดต่อ
ประสิทธิ์ ยาคำ
โทรศัพท์
086-7372903


รายละเอียดคริสตจักรสันติสุข (หนองปลิง)

 

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com