พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดเชียงราย > อำเภอแม่สาย

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดเชียงราย - อำเภอแม่สาย

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอแม่สาย

คริสตจักรพระกรุณาห้วยไคร้


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2524
ถนน
หมู่ 10 บ้านห้วยไคร้
ตำบล
ห้วยไคร้
อำเภอ
แม่สาย
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
ธงชัย สารรังสี
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรพระกรุณาห้วยไคร้

 

คริสตจักรประชากิตติสุข


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2496
ถนน
หมู่ 7
ตำบล
ห้วยไคร้
อำเภอ
แม่สาย
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
ศจ.ดร.ศิริรัตน์ ปุสุรินทร์คำ
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรประชากิตติสุข

 

คริสตจักรนทีธรรม


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2486
ถนน
ดอยตุงสายเก่า
ตำบล
ห้วยไคร้
อำเภอ
แม่สาย
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
ศจ.บุญทวี สิทธิวงค์
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรนทีธรรม

 

คริสตจักรศรีชัยภูมิ


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2476
ถนน
112 หมู่ 10
ตำบล
เกาะช้าง
อำเภอ
แม่สาย
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
ถวิล มณีแก้ว
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรศรีชัยภูมิ

 

คริสตจักรไมตรีจิตแม่สาย


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2540
ถนน
พหลโยธิน
ตำบล
เวียงพางคำ
อำเภอ
แม่สาย
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
วีรวัฒน์ ไพศาลคริสกูล
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรไมตรีจิตแม่สาย

 

คริสตจักรแม่สาย


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2514
ถนน
เทศบาล 2
ตำบล
แม่สาย
อำเภอ
แม่สาย
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
สุรเดช รัตนวาฤทธิ์
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรแม่สาย

 

คริสตจักรแบ๊บติสต์บ้านถ้ำ


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2518
ถนน
หมู่ 4 บ้านถ้ำสันติสุข
ตำบล
โป่งงาม
อำเภอ
แม่สาย
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
สุนีย์ คิมหันต์วัฒนาพร
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรแบ๊บติสต์บ้านถ้ำ

 

คริสตจักรอิมมานูเอล เชียงราย


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2551
ถนน
หมู่ 12
ตำบล
โป่งผา
อำเภอ
แม่สาย
จังหวัด
เชียงราย
ติดต่อ
หฤทธิ์พันธุ์ จันทร์ปวงเสน
โทรศัพท์
08 0854 2378


รายละเอียดคริสตจักรอิมมานูเอล เชียงราย

 

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com