พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > ภาคเหนือ > จังหวัดเชียงใหม่ > อำเภอแม่อาย

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดเชียงใหม่ - อำเภอแม่อาย

 

รายชื่อคริสตจักรในอำเภอแม่อาย

คริสตจักรสันต้นปิน


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2487
ถนน
หมู่ 8 บ้านสันต้นปิน
ตำบล
แม่นาวาง
อำเภอ
แม่อาย
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
ศจ.ดร.ชุลีพรรณ ศรีสุนทร
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรสันต้นปิน

 

คริสตจักรแม่เมืองน้อย


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2561
ถนน
หมู่ 7
ตำบล
แม่นาวาง
อำเภอ
แม่อาย
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
NA
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรแม่เมืองน้อย

 

คริสตจักรวังดินนอก


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2554
ถนน
หมู่ 6
ตำบล
แม่นาวาง
อำเภอ
แม่อาย
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
สว่าง แสงคำ
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรวังดินนอก

 

คริสตจักรแผ่นไชยทอง


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2543
ถนน
หมู่ 2 บ้านสันมะนาว
ตำบล
แม่สาว
อำเภอ
แม่อาย
จังหวัด
เชียงใหม่
ติดต่อ
เจด็จ คำแพงศรี
โทรศัพท์
089-2611339


รายละเอียดคริสตจักรแผ่นไชยทอง

 

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com