พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > รายชื่อคริสตจักรในกรุงเทพมหานคร > เขตคลองเตย

รายชื่อคริสตจักรในเขตคลองเตย

 

รายชื่อคริสตจักรในเขตคลองเตย

Calvary Baptist Church


สังกัดสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2505
ถนน
สุขุมวิท ซอย 2
ตำบล
คลองเตย
อำเภอ
คลองเตย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
Martin Chappell
โทรศัพท์
0 2251 0809, 0 2251 8278


รายละเอียดคริสตจักร Calvary Baptist Church

 

Evangelical Church of Bangkok


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2509
ถนน
สุขุมวิท ซอย 10
ตำบล
คลองเตย
อำเภอ
คลองเตย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
David King
โทรศัพท์
0 2653 0521


รายละเอียดคริสตจักร Evangelical Church of Bangkok

 

Nexus International Church


สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2555
ถนน
พระราม 4
ตำบล
คลองเตย
อำเภอ
คลองเตย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
David Chen
โทรศัพท์
08 1814 7915


รายละเอียดคริสตจักร Nexus International Church

 

คริสตจักรแห่งความสุข


สังกัดสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2551
ถนน
สุขุมวิท ซอย 36
ตำบล
คลองตัน
อำเภอ
คลองเตย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
NA
โทรศัพท์
0 2663 3112


รายละเอียดคริสตจักรแห่งความสุข

 

คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2515
ถนน
สุขุมวิท ซอย 6
ตำบล
คลองเตย
อำเภอ
คลองเตย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
โทรศัพท์
0 2253 0082, 08 1628 2727


รายละเอียดคริสตจักรใจสมานสุขุมวิท

 

คริสตจักรไม้กางเขนไทย


สังกัดสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2541
ถนน
สุขุมวิท ซอย 2
ตำบล
คลองเตย
อำเภอ
คลองเตย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
สว่าง โทโน
โทรศัพท์
02245 6199, 08 9825 4437


รายละเอียดคริสตจักรไม้กางเขนไทย

 

คริสตจักรไลฟ์พอยท์


สังกัดสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2554
ถนน
พระราม 4
ตำบล
พระโขนง
อำเภอ
คลองเตย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
เชาว์วัศ คำสมุทร
โทรศัพท์
0 2075 7189


รายละเอียดคริสตจักรไลฟ์พอยท์

 

คริสตจักรชีวิตพัฒนา


สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2532
ถนน
ดำรงลัทธพิพัฒน์
ตำบล
คลองเตย
อำเภอ
คลองเตย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
สุวัฒน์ เกตุครื้น
โทรศัพท์
0 2240 1726, 0 2240 1727, 08 3772 6552


รายละเอียดคริสตจักรชีวิตพัฒนา

 

คริสตจักรนานาชาติ


คริสตจักรนานาชาติ

สภาคริสตจักรในประเทศไทย (ภาค 6)

ปีก่อตั้ง
2557
ถนน
สุขุมวิท ซอย 36
ตำบล
พระโขนง
อำเภอ
คลองเตย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
NA
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรนานาชาติ

 

คริสตจักรพระโขนง


สังกัดสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2512
ถนน
สุขุมวิท ซอย 38
ตำบล
พระโขนง
อำเภอ
คลองเตย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
NA
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรพระโขนง

 

คริสตจักรส่องสว่าง


คริสตจักรส่องสว่าง

สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2556
ถนน
สุขุมวิท ซอย 6
ตำบล
คลองเตย
อำเภอ
คลองเตย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
NA
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรส่องสว่าง

 

คริสตจักรสัมผัสชีวิต


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2551
ถนน
สุขุมวิท ซอย 50
ตำบล
พระโขนง
อำเภอ
คลองเตย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
NA
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดคริสตจักรสัมผัสชีวิต

 

คริสตจักรอิมมานูเอลลูเธอร์แรน


สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2520
ถนน
พระราม 4
ตำบล
พระโขนง
อำเภอ
คลองเตย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
จันดา ไสโยธา
โทรศัพท์
0 2249 0070, 08 5110 5805


รายละเอียดคริสตจักรอิมมานูเอลลูเธอร์แรน

 

ศาลาธรรมคลองเตยพระราม 4


ศาลาธรรมคลองเตยพระราม 4

สภาคริสตจักรในประเทศไทย (ภาค 7)

ปีก่อตั้ง
2545
ถนน
พระราม 4
ตำบล
พระโขนง
อำเภอ
คลองเตย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
มัทรี คชเกร็ง
โทรศัพท์
08 2591 6540


รายละเอียดศาลาธรรมคลองเตยพระราม 4

 

สถานนมัสการ YMCA เอกมัย


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2561
ถนน
สุขุมวิท ซอย 42
ตำบล
คลองเตย
อำเภอ
คลองเตย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
อนศ. ดร.จุไรรัตน์ ก่อวัฒนกุล
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดสถานนมัสการ YMCA เอกมัย

 

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com