พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > กรุงเทพมหานคร > เขตคลองเตย

รายชื่อคริสตจักรในเขตคลองเตย

 

รายชื่อคริสตจักรในเขตคลองเตย

Calvary Baptist Church


สังกัดสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2505
ถนน
สุขุมวิท ซอย 2
แขวง
คลองเตย
เขต
คลองเตย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
Martin Chappell
โทรศัพท์
0 2251 0809, 0 2251 8278


รายละเอียดคริสตจักร Calvary Baptist Church

 

Evangelical Church of Bangkok


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2509
ถนน
สุขุมวิท ซอย 10
แขวง
คลองเตย
เขต
คลองเตย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
David King
โทรศัพท์
0 2653 0521


รายละเอียดคริสตจักร Evangelical Church of Bangkok

 

คริสตจักรแห่งความสุข


สังกัดสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2551
ถนน
สุขุมวิท ซอย 36
แขวง
คลองตัน
เขต
คลองเตย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
NA
โทรศัพท์
0 2663 3112


รายละเอียดคริสตจักรแห่งความสุข

 

คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2515
ถนน
สุขุมวิท ซอย 6
แขวง
คลองเตย
เขต
คลองเตย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
โทรศัพท์
0 2253 0082, 08 1628 2727


รายละเอียดคริสตจักรใจสมานสุขุมวิท

 

คริสตจักรไม้กางเขนไทย


สังกัดสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2541
ถนน
สุขุมวิท ซอย 2
แขวง
คลองเตย
เขต
คลองเตย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
สว่าง โทโน
โทรศัพท์
0 2245 6199, 08 9825 4437


รายละเอียดคริสตจักรไม้กางเขนไทย

 

คริสตจักรไลฟ์พอยท์


สังกัดสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2554
ถนน
พระราม 4
แขวง
พระโขนง
เขต
คลองเตย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
เชาว์วัศ คำสมุทร
โทรศัพท์
0 2075 7189


รายละเอียดคริสตจักรไลฟ์พอยท์

 

คริสตจักรพระโขนง


สังกัดสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2512
ถนน
สุขุมวิท ซอย 38
แขวง
พระโขนง
เขต
คลองเตย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
อาจารย์เกรียงศักดิ์ โพธาราม
โทรศัพท์
0 2391 5569


รายละเอียดคริสตจักรพระโขนง

 

สถานนมัสการ YMCA เอกมัย


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย (ภาค 6)

ปีก่อตั้ง
2561
ถนน
สุขุมวิท ซอย 42
แขวง
คลองเตย
เขต
คลองเตย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
อนศ. ดร.จุไรรัตน์ ก่อวัฒนกุล
โทรศัพท์
NA


รายละเอียดสถานนมัสการ YMCA เอกมัย

 

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com