พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > กรุงเทพมหานคร > เขตคันนายาว

รายชื่อคริสตจักรในเขตคันนายาว

 

รายชื่อคริสตจักรในเขตคันนายาว

แขวงคันนายาว

คริสตจักรไมตรีจิตสวนสยาม


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2541
ถนน
สวนสยาม
แขวง
คันนายาว
เขต
คันนายาว
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
สุวิมล เอื้ออารีรัชต์
โทรศัพท์
0 2540 4828


รายละเอียดคริสตจักรไมตรีจิตสวนสยาม

 

คริสตจักรนาซารีนกรุงเทพฯ


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2546
ถนน
สวนสยาม
แขวง
คันนายาว
เขต
คันนายาว
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
ทนงศักดิ์ พงษ์อุดทา
โทรศัพท์
ไม่มี


รายละเอียดคริสตจักรนาซารีนกรุงเทพฯ

 

คริสตจักรเฟรนด์ชิพ


สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2548
ถนน
คู้บอน
แขวง
รามอินทรา
เขต
คันนายาว
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
ศจ. ดร. สมหมาย บุตรทุมพันธ์
โทรศัพท์
08 1909 2805


รายละเอียดคริสตจักรเฟรนด์ชิพ

 

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com